Välbesökt möte med Fackliga Världsfederationen- FVF i Stockholm

Fackliga Världsfederationen – FVF (WFTU på engelska) har för första gången på många år besökt Sverige.

Under lördagens morgon lade FVF:s generalsekreterare Georgios Mavrikos ned en krans vid La Mano, som restes till minne av de mer än 500 svenska antifascister, de allra flesta av dem kommunister, som stred mot Franco:s fascister i Spanien.

La Mano 3

Senare under eftermiddagen deltog Mavrikos i ett möte i centrala Stockholm dit många fackligt förtroendevalda och arbetare från olika branscher kom för att lyssna och för att få veta mer om FVF.

Många som kom på mötet var från bl a kollektivtrafiken, järnvägsbranschen, stora fabriker som Volvo och Scania, från vård, skola och omsorg, kommunanställda, elektriker och byggnadsarbetare.

Georgios Mavrikos, berättade under mötet om FVF:s principer som kortfattat kan sammanfattas i följande punkter:

– Facket måste vara en klasskamporganisation som står emot kapitalet, regeringar och stater.

– Facket måste vara en demokratisk organisation där arbetarklassens intressen ska avgöra i alla frågor.

– Facket måste försvara arbetarklassen och inte kapitalet.

– Facket måste bekämpa imperialism, krig, fattigdom och utsugning av arbetarklassen.

20160604_132534

Efter presentationen följde frågor och en intressant diskussion mellan de förtroendevalda och deltagarna på mötet. Alla var överens om att kampen mot  det så kallade ”klassamarbetet” är viktig. Deltagarna var också överens om att verka för att arbetarklassen ska vara förenad i en klassmässig kamp mot kapitalets attacker.

Innan mötet avslutades beslutades det att bilda en vänförening till FVF. Inledningsvis består föreningen av sju förtroendevalda från olika fackförbund som, inom den närmaste perioden, ska samordna olika aktiviteter och information om FVF.

 FVF:s (WFTU) vänförening i Sverige.

I samband med mötet pågick också en affischutställning med affischer från olika aktiviteter som Fackliga Världsfederationen arrangerade genom åren. Här nedan presenterar vi några av dem.

affisch1 affisch2 affisch3 affisch4 affisch5 affisch6