Fackliga Världsfederationen, FVF, fördömer Turkiska regeringens gripande av DISK:s generalsekreterare, Arzu Çerkezoğlu

DISK1 DISK2

Fackliga Världsfederationen, FVF som representerar 92 miljoner arbetare över hela världen föredömmer starkt de eskalerade politiska kränkningarna av de fackliga rättigheterna i Turkiet genom den Turiska regeringens gripande av DISKS generalsekreterare.

Kamrat Arzu Çerkezoğlu, arresterades på Istanbuls flygplats, den 17:e juni 2016 när hon skulle flyga till Tyskland av privat angelägenhet. Hon anklagas för att ha förolämpat Turkiets president, Tayip Erdogan, när hon talat på ett möte den 31:a augusti 2016, i Diyarbakir.
WFTU ser mycket allvarligt på den Tuskiska regeringens förtryck utav folkets fackliga rättigheter, och uttrycker därmed sin solidaritet för Turkiets arbetarklass och befolkning i deras kamp för fackliga, sociala och demokratiska rättigheter. Dessa händelser har som mål att skrämma och försvaga arbetarklassen och fackföreningsrörelsen. Dessa händelser måste därför bemötas med en ännu mer organiserad och fast besluten klassorienterad fackföreningsrörelse.


FVF:s sekretariat

Nyheter i FVF:s vänföreningens hemsida

Vi har introducerat de senaste dagarna några sidor som kan vara intressanta.

Flera sidor kan tillkomma så småningom.

Tidning Ådalen 31

Media Urklipp: Här presenterar vi urklipp ur media i bl a Sverige som handlar om FVF eller FVF:s vänförening i Sverige.

Arbetarsånger

Filmer om arbetarklassens kamp

Video: Video från FVF med bl a tal, aktiviteter, information osv.

 

 

 

 

Uttalande från SEKO Tunnelbanan om löneförhandlingarna

Capitalismo

I dag fredagen den 10 juni avslutades förhandlingarna om lönerna och SEKO:s yrkanden på ändringar i kollektivavtalet. Förhandlingsdelegation, klubbstyrelsen och medlemsmötet var redan i april eniga om de yrkanden som bearbetats och lagts fram till MTR.

Resultatet kortfattat är att tarifflönerna höjs med 2,38 % fr o m den 1 april och att SEKO har strandat förhandlingarna om de individuella lönerna.

Bakgrund och hur gick det under förhandlingarna

  1. Vi skickade in yrkandena i tid och mottagandet från MTR var att företaget inte tänker ge något mer än lönehöjningarna enligt det centrala avtalet.
  2. SEKO:s inställning var och är att vi är värda mer.
  3. Trots den negativa inställningen från MTR försökte vi vara konstruktiva. Vi föreslog att man skulle satsa, utifrån det centrala avtalet, mer på slutlönen. MTR gav även där kalla handen. Detta betyder att tarifflönerna för trafikpersonal (förare, stationsvärdar och KSV) är klara och lönehöjningen blir 2,38 % på alla steg och tillägg.
  4. Förhandlingarna om de individuella lönerna gick ännu sämre. Individuella löner har tyvärr lokalvårdare, trafikledare, Hittegods, Servicecenter, bemanningen samt chefer på lägre nivå som SEKO organiserar. För de individuella lönerna finns det i år en pott som motsvarar 2,38 %. Fördelningen ser inte ut som för tarifflönerna. Istället fastställer arbetsgivaren, efter förhandlingar, lönerna ensidigt. MTR kom med ett förslag på 2,24 % i potten, långt under de 2,38 %. Av lokalvårdarna låg ca 60 % under 2,3 %. SEKO lämnade ett förslag med en låglönesatsning. Även om vi inte var helt nöjda med förslaget som lämnades in var det var bättre än MTR:s förslag. Utöver låglönesatsningen föreslog vi även en förbättring på lönerna för den del av våra arbetskamrater som legat på en lite högre lönenivå. Vårt förslag var 2,39 %
  5. Arbetsgivaren visade sitt sanna ansikte för det yrke som har lägst status och löner inom företaget, lokalvårdare. MTR svarade cynisk att de inte är intresserade av någon låglönesatsning. De var heller inte intresserade av att rätta till andra orättvisor i lönerna som SEKO:s förslag hade medgivit! Istället ville de att ca 25% av lönepotten skulle satsas på 20 personer av de ca 280 personer som vi förhandlade för! Resten skulle fördelas av arbetsgivaren utifrån deras önskemål! MTR ville splittra oss genom t ex att satsa på klottersanerare med alla de andras pengar. SEKO anser att klottersanerare är värda de pengarna men inte på bekostnad av de andra lokalvårdarna. De ville inte, trots löften som MTR gett förut, att ge pengar från budgeten för att förbättra lönerna för klottersanerare. Istället ska alla andra betala för detta. Helt oacceptabelt! SEKO anser att detta är det värsta som vi har sett de senaste åren, även från MTR. Våra förhoppningar som vi har haft angående de individuella lönerna och att företaget skulle ha en bättre förståelse för de som sliter varje dag grusades rejält.
  6. SEKO har beslutat att stranda förhandlingar om de individuella lönerna och begära en centralförhandling inom fem dagar, utifrån förhandlingsordningen. Efter det kommer de centrala parterna att förhandla. Om man inte kommer överens då finns det möjlighet att skicka frågan till den s k Lönenämnden för vidare behandling.

 

SEKO anser att MTR i år visade ett synnerligen omänskligt och cyniskt ansikte. Alla ord som står på tubnet och deras tack och ros till personalen, t ex till lokalvårdare är bara en stor LÖGN! Lokalvårdare är bara värda fina ord när de klarar INSTA mätningar som innebär bonus till MTR som genererar mer vinst. Att lokalvården har klarat alla uppsatta mål den senaste perioden är för företaget bara värda fina tomma ord. När orden ska förvandlas till verklighet heter det istället att man inte har något löneutrymme. Detta är löneutrymmet ändå finns inom ramen för det centrala avtalet. Pengarna ska istället ges till några personer som ingen vet varför de är värda mer i lön än andra.

SEKO har förklarat för MTR att de som sitter på huvudkontoret med feta löner, inte skulle göra så om det inte var förde som sliter och jobbar hårt varje dag i tunnelbanan. De borde tacka alla lokalvårdare, trafikledare, service- och trafikpersonal för deras arbete och för de vinster som genereras till MTR. Istället har MTR råd med många miljoner kronor i vinst och genom att omorganisera anställa ännu flera chefer med höga löner till de olika bolag som de bildar!

Så pengar finns men de pengar som vi producerar går till vinster och andras fickor än de som producerar inom tunnelbanan.

Idag visade MTR sitt rätta ansikte – Detta är enligt oss är en förnedring för våra lågavlönade kollegor inom lokalvården som städar all skit inom tunnelbanan. Som tack får de en känga i arslet.

Fundera på detta och över om hur länge vi som producerar allt ska tolerera det.

Källan

Den juridiska häxjakten från Ukrainas regering mot Pierpaolo Leonardi måste upphöra omgående!

Pierpaolo Pierpaolo1

Fackliga världsfederationen, FVF, fördömer Ukrainas regering för kränkningen av de fackliga rättigheter.

FVF som representerar 92 miljoner medlemmar i 120 länder, fördömer den oacceptabla aktionen från Ukrainas regering, att påbörja en juridisk häxjakt, mot Pierpaolo Leonardi, generalsekreterare för USB i Italien, generalsekreterare för Offentliga sektorns branschorganisation inom FVF för ”illegal intrång i Donbass”.

Pierpaolo Leonardi, kom in i Donbass som facklig representat för FVF för att uttrycka sitt solidaritet med Donbass folket, tillsammans med en FVF:s delegation.

Påståendet som Ukrainas regering hävdar att delar av landet är Ukrainas territorium, stämmer inte då  istället kontrolleras de delarna av folket i republiken Lugansk och Donetsk, Därför Ukrainas regering har inte rätt att hävda att FVF bröt mot migrationslagen då man man inte kommit in med tillstånd och visum genom Ukrainas gränser.

FVF fördömer den reaktionära regeringen i Ukraina som stödjer de mycket starka finansintressen som orsakade stor lidelse för folket i Ukraina. Genom offentliga uttalanden, upprop, protestbrev och internationella aktiviteter, FVF uttryckte sin ”upprördhet om de kriminella barbariska handlingar från fascisterna i Ukraina” samt ” ett stort ansvar för de kriminella handlingar ligger på USA, NATO och EU som stödjer och hjälper den fascistiska regeringen i Ukraina”.

Denna häxjakt ska varken skrämma eller stoppa oss, den internationella klassorienterad fackföreningsrörelsen. Den häxjakten ska stärka den internationella solidariteten med folket i Donbass och Lugansk.

FVF protesterar också mot Italiens regering och EU som ännu en gång tar chansen att hjälpa den fascistiska och kriminella regimen i Ukraina, genom att stödja häxjakten mot FVF och fackföreningsaktivisten, Pierpaolo Leonardi.

 

FVF kräver att ärendet avskrivs omedelbart.

Fackliga Världsfederationens Sekretariat 

Källa

PAME om byggnadsarbetarnas möte i Danmark

PAME

PAME (Alla arbetares radikala front) från Grekland, medlem i den Fackliga Världsfederationen, hälsar det mötet som Byggnadsarbetarförbundet organiserar i Danmark om situationen för byggnadsarbetare i Danmark och om arbetsförhållanden.

PAME och de radikala delar av fackföreningsrörelsen i Danmark har starka vänskapsband och solidaritet. Speciellt gäller detta, stödet från ungdomarna inom 3F till kampen i Grekland mot den politik som förs mot arbetarklassen.

Läs hela uttalande på engelska med anledning av det fackliga mötet som de danska byggnadsarbetare håller i Danmark.

Letter of PAME to Danish Workers Meeting

Letter of PAME to Danish Workers Meeting

 

Uttalande till stöd för arbetarklassen i Frankrike

CGT CGT1

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, facket som organiserar de anställda som arbetar inom Stockholms tunnelbana i Sverige, uttrycker sin solidaritet till arbetarklassen i Frankrike. Vi stödjer er kamp mot den s k ”travail” lagen. Den innebär bland annat att det blir lättare för arbetsgivaren att avskeda arbetare och inskränker kollektivavtalen. Vi stödjer också er kamp emot andra förslag som attackerar arbetarklassen i Frankrike medan franska staten ger mer ekonomiskt stöd till kapitalet.

Speciellt stödjer vi arbetarna inom energibranschen (FNIC-GGT) och järnvägsanställda som står i första led i kampen.

Detta lagförslag visar att arbetarklassen inte ska ha illusioner om att det spelar någon roll vilken regeringen som finns, socialdemokratisk eller konservativ, Sarkozy förut och Hollande nu, så stödjer de kapitalet och inte arbetarna.

Arbetarklassen måste stå enade mot alla attacker från kapitalet och dess bundsförvanter.

SEKO Tunnelbanan står vid er sida.

 

En för alla och alla för en!

 

För SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

 

 

Ordförande                                           Sekreterare

 

 

Jannis Konstantis                                   Olle Persson