Fackliga Världsfederationens Verksamhetsberättelse 2011-2016

VB 2011-2016 fvf

 

Här kommer Fackliga Världsfederationens verksamhetsberättelse för åren 2011-2016 på engelska.

Ni kan läsa hela dokumentet här

Klicka för att komma åt WFTU_Report-of-Action-2011-2016_EN_web.pdf

Fackliga Världsfederation i solidaritet med folket i Turkiet

Fackliga Världsfederationen – FVF (WFTU) uttrycket sin solidaritet med folket I Turkiet och stödjer FVF:s medlems- och vän organisationer i Turkiet.

FVF:s medlems- och vän organisationer i Turkiet, alla radikala fackföreningar, kämpar under svåra omständigheter. De måste bemöta den folk- och arbetarfientlig politik från AKP:s regering och de måste bemöta de reaktionära antidemokratiska metoderna från borgarklassen.

Den absoluta majoriteten av arbetarklassen i Turkiet lever i fattigdom, arbetslösa, oförsäkrade i dagens läge men även i framtiden.

Situationen blir ännu värre för dem efter kuppförsöket och Erdogan-regeringens utnyttjande av densamma.

Turkiet är ett land som aktivt deltar i det imperialistiska kriget i Syrien. Kapitalisterna i Turkiet vill ha en större del av profiterna i detta område. Kapitalisterna i Turkiet vill stärka sin roll som en stark regional makt.

I det komplicerade nätet mellan de interimperialistiska motsättningarna den härskande klassen i Turkiet kämpar enbart för sina egna intressen.

Dessa motsättningar bäddar för att bildabredda de internationella och lokala konflikterna.

Recep Tayyip Erdogan utnyttjar händelserna för att arrestera och avskeda statligt anställda. Fängslande och systematiska förföljelser pågår överallt.

Fackliga Världsfederationen – FVF (WFTU) uppmanar folket i Turkiet att inte bli instängda i de planer och de interimperialistiska motsättningarna, att de stärker klassolidariteten, motverkar statens och kapitalets våld, att de kämpar för arbetarklassens nuvarande behov och för bättre levnads- och arbetarvillkor.

FVF (WFTU) kräver full respekt för fackliga- och demokratiska, fri- och rättigheter.  FVF (WFTU) kräver ett slut på de imperialistiska krig och konflikter inom området samt en upplösning av NATO.

FVF:s Sekretariat

Möte med det Regionala kontoret för den fransktalande Afrika

I Fackliga Världsfederationens (FVF) – WFTU:s huvudkontor I Aten ägde rum ett möte med det Regionala kontoret för den fransktalande Afrika.

På mötet deltog delegater från Gabon, Elfenbenskusten, Kamerun, Senegal, Burkina Faso och Demokratiska Republiken Kongo.

FVF: s generalsekreterare, Georgios Mavrikos var närvarande på mötet och i hans tal betonade han vikten av den 17:e Fackliga Världsfederationens kongress och Afrikas roll i dess framgång.

Mötet fortsätter med bilaterala kontakter med olika fackliga organisationer som ingår i PAME och med seminarier.

Francophone-Africa1 Francophone-Africa2 Francophone-Africa3 Francophone-Africa4

Fackliga Världsfederationen, WFTU, uttrycker sin solidaritet med Kanadas postanställda

canada-post-strike

Fackliga Världsfederation – FVF, som representerar 92 miljoner arbetare i 126 länder över hela världen, deklarerar sin solidaritet med Kanadas arbetarklass och de anställda inom Kanadas Post som står inför en arbetarfientlig attack. Som i Europa även Kanadas regering och de multinationella företagen där slickar sina läppar inför utsikten om stora privatiseringar som är på väg att äga rum.

Kanadas Post, det statliga företaget inom postbranschen i Kanada, kräver stora eftergifter för att behålla pensionerna intakta genom minskning av lönerna, försämring i arbetsvillkor, och service till folket samt genom att lägga ner många postkontor. Detta kombineras med ett försök att krossa facket.  Det pågår en stor kampanj med desinformation från Kanadensiska Postens ledning. Deras mål är att vända folket mot de anställda och deras rättvisa krav. Arbetsgivaren använder sig avsiktligt av lögner för att övertyga folket i Kanada att Kanada Post är ett olönsamt företag. Arbetarklassen i hela världen har erfarenhet av sådana lögner. Lögner som används av alla regeringar och som har som mål att privatisera varje del i den offentliga sektorn.

Vi, från den Fackliga Världsfederationen, WFTU, står tillsammans med de anställda inom Kanadas Post

Ny affisch från Fackliga Världsfederationen inför den 17:e kongress

Fackliga Världsfederationen – WFTU har kommit ut med en ny affisch inför den 17:e kongress som ska äga rum i Durban, Sydafrika. I affischen betonas behovet att makten ska ligga på fackföreningarna på basnivån. Så länge fackföreningarna på basnivån blir starkare, blir också Fackliga Världsfederationen starkare.

Affischen kommer som ett svar till frågan ”vilka sorts fackföreningar behöver vi idag?”

Fackliga Världsfederationen – WFTU vill med denna affisch uppmana till: Starka fackföreningar på basnivån, med klassenhet och klasskamp inriktning!

Med sådana sorts fackföreningar, Fackliga Världsfederationen ska bli ännu starkare.