Utvecklingen för Fackliga Världsfederationen (WFTU) 2011-2016

Här kan man se hur Fackliga Världsfederationen – FVF (WFTU) har utvecklats mellan 2011-2016 genom en video.