Fackliga Världsfederation på plats i anti-Nato möte

Polen möte mot NATO

I Warszawa, Polen, ägde rum ett möte med olika folkrörelser för Fred, som initierades av Världsfredrådet (WPC), mot NATO toppmöte.

Fackliga Världsfederationen (WFTU) var representerad på mötet genom Zofia Koszutska från Livsmedel- och jordbruksfederationen.