Rapport från WFTU:s 17e kongress 4 – 8 oktober 2016, Durban, Sydafrika.

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress

Lars Lundberg

Lars Lundberg

 

Historik.

Den första internationella fackliga sammanslutningen bildades 1920 i Rom och fick namnet Kristna fackföreningsinternationalen. Dessa fackföreningar var starkt påverkade av fascismen och Benito Mussolini. Deras inställning var att ett harmoniskt och starkt samhälle bara kan byggas genom ett samarbete mellan arbete och kapital samt med vördnad av den katolska kyrkan De kom allmänt att kallas för de Gula fackföreningarna.  De var verksamma i Europa och lades ner 2006 då de gick samman med Fria Fackföreningsinternationalen. Nuvarande ITUC

WFTU bildades med generalsekreteraren George Mavrikos egna ord från avslutningsceremonin i Sydafrika ”När Sovjetunionen och dess ärorika Röda Arme befriat Europa från det nazistiska oket 1945 bildades WFTU på en kongress i Paris under temat Aldrig mera krig”

Fria Fackförenings Internationalen FFI bildades 1949 på initiativ från USA och dess fackliga centralorganisation AFL-CIO. Därmed splittrades WFTU i två delar och kom sedan att beskrivas som den kommunistiska internationalen och FFI som den socialdemokratiska. Detta är en grov och missvisande förenkling men passade USA imperialismen och dess lakejer utmärkt för att splittra den klassorienterade arbetarrörelsen.

ITUC Internationell Trade Union Confederation, bildades 2006 genom en sammanslagning av FFI och den katolska internationalen. Svenska LO är med i ITUC. I samband med bilandet av ITUC kom man också att använda sig av huvudparollen ”Decent Work” En god sammanfattning av klassamarbetslinjen. Var tyst och snäll.

ITUC beskrivs av WFTU i officiella sammanhang som den Gula fackföreningen.

 

Den 17e kongressen

Kongressen bestod av 1200 ombud från 111 länder.

Kongressen präglades av WFTU:s stora framgångar under kongressperioden. Medlemstalet har under kongressperioden ökat från 78 miljoner medlemmar till 92 miljoner. Nämnas kan att för första gången sedan splittringen 1949 har WFTU i dag inte mindre än 3 medlemsorganisationer i USA. Nya medlemmar kommer även från Brasilien,

Palestina, Angola, Ryssland och Peru. WFTU:s ställning i Asien, Latinamerika med Karibien och Afrika tycks vara mycket stark. Indien är imponerande inte minst av att man har så många kvinnor på ledande poster inom Indiens enorma fackföreningsrörelse. Men även i andra länder som Bangladesh och Nepal. När det gäller Nepal kan nämnas att delar av deras delegation tre man med en fotograf klättrat upp på världens högsta berg Mount Everest och på bergets topp blivit fotograferade med en WFTU fana. Från Karibien kan också noteras att en delegat från Guadeloupe sökte upp oss svenskar och berättade att deras hemland en gång varit en svensk koloni och centrum för slavhandel. Sveriges intressen på ön övertogs 1815 av Frankrike.

WFTU har fortsatt dålig representation i Japan, Australien och Nord Europa. Franska CGT lämnade 2006 WFTU men är nu glädjande nog på väg tillbaka och det på kongressen fanns en stark delegation från Frankrike.

Den dåliga representationen i nord Europa är naturligtvis förklaringen till WFTU:s stora intresse för den svenska vänföreningen.

Emil Olsen Danmark och undertecknad ingick i kongressens presidium vid öppningsceremonin och resten av första kongressdagen.

 

Organisatoriskt.

Kongressens första gästtalare var en representant från den Allkinesiska fackföreningsrörelsen med 300 miljoner medlemmar. De är inte medlemmar i WFTU men ville ändå framföra sina varmaste hälsningar till kongressen och önskade kongressen all framgång i sitt viktiga arbete. Kongressen gästades också av Syd-Afrikas president Jacob Zuma, Sydafrikas arbetsmarknadsminister, representanter från olika FN organ såsom världshälsoorganisationen WHO, ILO samt Sydafrikas kommunistiska partis ordförande Blade Nzimmnade.

Kongressens schema var mycket ”tajt” förhandlingar i stora plenisalen varje dag mellan 09.00 – 19.30 med paus för lunch mellan 14.00 och 16.00. Detta innebar att det var svårt att genomföra enskilda överläggningar mellan de olika nationella delegationerna. Några gick dock att genomföra vi träffade bl a det brittiska transportfacket RMT och dess ordförande Sean Hoyle. Vi hade även samtal med den starka delegationen från USA och blev informerad om klasskampen i USA. Det mesta de berättade för oss var sådana nyheter vi aldrig hört talas om i Sverige bl a om den strejkvåg som just nu sker i USA. Vi fick också kunskap om det faktum att USA:s poliser så ofta och gärna skjuter ihjäl afroamerikaner. Betydligt vanligare än vad vi trott. Vid enskilda samtal med fackföreningsledare från arabvärlden framgick mycket tydligt att kriget i Syrien bara kan avslutas genom att terrorismen i Syrien slås ut. Därmed uttalade man sitt stöd för den syriska regeringen. När den sk ”Arabiska våren” skulle kommenteras av en fackföreningsledare från Egypten sade han kort och gott följande: Vilken vår.

Vi hade även en nordiska träff där vi beslutade oss för att bilda ett nordiskt nätverk.

Vi var representanter från Sverige, Norge och Danmark. Som en första gemensam uppgift bestämde vi att det måste bli att utöka kontaktnätet till att omfatta även Finland och Island.

Att få äran och glädjen av att delta på en världskongress med WFTU är lite som att betrakta som ”en gång i livet upplevelse”

 

Den svenska delegationen.

Den svenska delegationen bestod av:

Lars Lundberg Gävle Byggnadsarbetare, delegationsledare

Hans Pollak Göteborg SEKO

Jan Strömqvist Göteborg Kommunal

Olle Persson Stockholm SEKO

 

Lars Lundberg

Fackliga Världsfederationens (WFTU) 17:e kongress avslutades

Fackliga Världsfederations (WFTU) kongress avslutades. Kongressen har mycket lyckat och 112 fackliga pratade från podiet. Man tog upp bland annat situationen för facket och arbetarklassen i de olika länderna samt de framsteg som FVF har gjort de senaste fem åren. Den 17:e kongress avslutades med att välja den nya ledningen för FVF och att rösta fram handlingsplanen för åren 2016-2020. Många tusentals arbetare deltog i en avslutningsdemonstration för att hylla FVF:s 17: kongress.

demo-wftu demo-wftu1 demo-wftu2 demo-wftu3 demo-wftu4

Fackliga Världsfederationens (WFTU) kongress är i gång! (uppdateras kontinuerligt)

Här kommer vi rapportera (text och bilder) kort, på svenska och ibland engelska från Fackliga Världsfederationens (WFTU) 17:e kongress

Följ upp live Fackliga Världsfederationens 17:e kongress

http://www.wftucentral.org/the-17th-world-trade-union-congress-kicks-off/

På den 17:e WFTU:s kongress deltar

  • 1.200 fackliga representanter från olika fackföreningar, fackförbund och konfederationer ( 2011 deltog 860 representanter).
  • Delegaterna och deltagare kommer från 111 olika länder och alla fem kontinenter (2011 var med delegater och deltagare från 101 länder).
  • 340 kvinnor finns det bland delegaterna.
  • 31% av delegaterna arbetar inom den offentliga sektorn och 69% inom den privata sektorn

 

Dag 4

I talen fortsätter man att hylla och gratulera George Mavrikos. Han har gjort stort intryck på WFTU och har ofta varit ute på plats för att träffa arbetare världen över.

Tal av representant från WHO, betonar vikten av att samarbeta med fackföreningar för att främja arbetares hälsa och säkerhet. Man ser gärna ett fördjupat samarbete med WFTU för att fortsatt fokusera på arbetares situation.

Cliff Smiths Roofers Union Local 36 möttes med spontana hejjarop och sang när han I sitt tal attackerade regeringen I sitt eget land, USA. Motståndet mot presidentkandidaten Trump är stort bland delegaterna från USA.

Mång talare hyllar de arbetarna i Sydafrika och de som var med och bekämpade Apartheid-systemet.

George Mavrikos meddelar att det under konferensen har inkommit tre nya ansökningar om medlemskap i WFTU.

Första föreningen är United Union of roofers and waterproofers från USA. Andra ansökan kommer från Federation forza radical Angolana från Angola. Det är ett stort steg att en förening från Angola söker medlemskap i WFTU då WFTU på senare år mer och mer har tappat kontakt med just Angola.

Den tredje och sista ansökan kommer från Federation of trade unions of Russia från Ryssland, också detta ett viktigt steg WFTU:s historia då det är första gången som en fackförening från Ryssland söker medlemskap. Sedan tidigare har man medlemmar som organiserar immigrantarbetare i Ryssland.

Delegaterna är eniga om att godta ansökningarna.

Generalsekreteraren för SACP (South African Communist Party) Blade Nzimande intar podiet och pratar om utvecklingen för det sydafrikanska kommunistpartiet. Genom ANC har man genomfört ett stort antal förbättringar för den sydafrikanska befolkningen, bland annat har sett till att många får tillgång till el och vatten för att kunna klara sina dagliga behov. Dock finns det fortfarande mycket kvar att göra. Dagens ekonomi färgas fortfarande mycket av ett kolonialt perspektiv. SACP vill reformera bankväsendet i Sydafrika. Flertalet stora banker är idag aktiva i Sydafrika, dock kommer inte deras tillgångar till gagn för den inhemska befolkningen. SACP vill fortsatt samarbeta med COSATU.

Samtidigt som konferensen pågår är tusentals studenter ute och demonstrerar mot höjda avgifter för de högre utbildningarna.

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress 

Den nordiska delegationen tillsammans med fackliga från RMT facket, Storbrittanien

Den nordiska delegationen tillsammans med fackliga från RMT facket, Storbrittanien

 

 

Dag 3

Rapport från dag 2: Ekonomisk rapport: den ekonomiska situationen i WFTU ser på det stora hela god ut. Dock finns det organisationer som inte betalar sina avgifter. Presidiet uppmanade samtliga medlemsorganisationer att betala in sina avgifter. Flertalet organisationer har inte de ekonomiska resurser som krävs utan bidrar istället till WFTU på andra sätt.

Presidiet gästades under denna dag av Sydafrikas arbetsmarknadsminister Mildred Oliphant som också höll ett tal där hon betonade vikten av att skapa förutsättningar för att kunna ingå kollektivavtal baserade på arbetarnas behov. Vidare gav hon uttryck för att det alltid är arbetare och fattiga som lider mest skada av ohållbara ekonomiska tillväxtplaner.

Efter det uppskattade talet av Sean Hoyle (RMT) hölls en tyst minut för den bortgångne ordföranden för RMT, Bob Crow. Crow spelade en viktig roll i att ansluta RMT till Wftu.

Under eftermiddagen gick de delegater som var röstberättigade till valurnorna för att väja en ny generalsekreterare. De kandidater som kandiderade till posten var den sittande generalsekreteraren George Mavrikos (Grekland) och Etienne Moussavou från Gabon.

Totalt var det 381 registrerade röstande. George Mavrikos fick 356 röster mot 21 Etienne Mossavou. Det innebär att Mavrikos tog hem 94,5% av rösterna och kommer därmed att inneha posten som generalsekreterare fram till 2021.

Utsidan kongresshallen

Utsidan kongresshallen

SACP.s generalsekreterare

SACP.s generalsekreterare

SACP

SACP

Georgios Mavrikos med delegater från arabländer

Georgios Mavrikos med delegater från arabländer

Stod till Palestina

Stod till Palestina

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Flaggor från sydamerikanska fack

Flaggor från sydamerikanska fack

Banderoll från de fransktalande länder i Afrika

Banderoll från de fransktalande länder i Afrika

Affisch mot frihandelsavtal

Affisch mot frihandelsavtal

 

 

Dag 2

Emil, en dansk deltagare tillsammans med kamrater från den brittiska transportfacket RMT

Emil, en dansk deltagare tillsammans med kamrater från den brittiska transportfacket RMT

FVF:s generalsekreterare, Georgios Mavrikos hyllar WFTU-veteranen Eric Mtsali som hissar upp WFTU flaggan.

FVF:s generalsekreterare, Georgios Mavrikos hyllar WFTU-veteranen Eric Mtsali som hissar upp WFTU flaggan.

Martin Pec från Tjeckien

Martin Pec från Tjeckien

Transportbranschens möte under FVF:s kongress

Transportbranschens möte under FVF:s kongress

Presidiet dag 2

Presidiet dag 2

Sean Hoyle, ordförande för det brittiska transportfacket RMT

Sean Hoyle, ordförande för det brittiska transportfacket RMT

Val till generalsekreterare pågår

Val till generalsekreterare pågår

Dag 1

WFTU XVII Kongress 5 – 8 oktober 2016 Durban Sydafrika.

Onsdag 5 oktober 2016

Till WFTUS 17:e kongress har en svensk delegation inbjudits. Delegationen består av 5 personer som representerar SEKO (Tunnelbanan och Väg och Ban), Kommunal (spårvagnen i Göteborg), Byggnads samt en reporter från tidningen Proletären. Den svenska delegationen har inbjudits som observatörer då de fackföreningar de tillhör inte är medlemmar av WFTU.

De ca 1500 delegaterna kommer från alla världsdelar fördelat på 111 länder. Kongressen inleddes med att tal av ordföranden för det sydafrikanska facket COSATU (Congress of South African Trade Unions) som hälsade alla delegater välkomna.

Efter att ordföranden för WFTU, George Mavrikos officiellt öppnat kongressen var det dags för ett tal av Sydafrikas sittande president Jacob Zuma att tilltala församlingen.

Jacob Zuma tackade för det stöd som Sydafrika fått genom WFTU. WFTU har stöttat kampen mot Apartheid. Innan FN fördömde det rasistiska sysetmet i Sydafrika intog WFTU en aktiv roll att bekämpa Apartheid.

WFTU har sedan den 16:e kongressen 2011 ökat antalet medlemmar från 78 miljoner till 92 miljoner, en ökning med 18%.

I de tal som följdes av delegaterna från hela världen stod det klart att den ekonomiska krisen har påverkat arbetare världen över hårt. Kampen om en dräglig tillvaro på arbetsplatserna har hårdnat. WFTU har varit på plats tidigt bland många av de stora demonstrationer och strejker som hållits världen över under de 5 år som gått sedan den förra kongressen.

larsimg_3527img_9541img_3517img_9501

wftu-kongress4

En del av den svenska delegationen

En del av den svenska delegationen

Kongressen är igång

Kongressen är igång

wftu-kongress2

Jacob Zuma, Sydafrikas president som höll ett invigningstal och hälsade alla välkomna

Jacob Zuma, Sydafrikas president som höll ett invigningstal och hälsade alla välkomna

 

Tal från den svenska delegationen till FVF:s 17:e kongress

cropped-webbanner_final.jpg

Nästa vecka börjar Fackliga Världsfederationens 17:e kongress i Sydafrika. En delegation från Sverige åker dit för att delta i kongressen för den internationella kamp inriktad fackliga organisationen.

Vi kommer rapportera från kongressen och strax efteråt om vilka beslut som har tagits, för att stärka den internationella fackliga rörelsen.

Den svenska delegationen kommer att läsa upp följande tal.

————————————————————————————–

lars

Kamrater, kongressdelegater och presidium.

Låt mig först å den svenska delegationens vägnar framföra vårt varma tack till Den Fackliga Världsfederationens ledning och dess generalsekreterare George Mavriko för erbjudandet att närvara på denna storslagna kongress. En kongress som samlar världens alla arbetare till rådslag på en strikt klassmässig och demokratisk grund för att dels lära av de gångna årens framsteg och misslyckanden men än viktigare att besluta om de kommande årens verksamhet för att åstadkomma en värld fri från kapitalismens barbari och förtryck.

Än en gång. Tack för att vi blivit inbjudna till den 17:e världskongressen. Vi i den svenska delegationen vill även ta tillfället i akt att tacka Sydafrikas alla arbetare och dess fackliga organisation COSATU som stod i spetsen och möjliggjorde att det vidriga och förhatliga apartheidsystemet blev förpassat till historiens skräphög. Det är naturligtvis ingen slump att WFTU:s 17:e kongress hålls just här i Sydafrika. Vi vill även till alla fackliga medlemmar i Vietnam framföra vår stora beundran och tack till Er då ni som första land lyckades besegra USA-imperialismen och dess krigsmaskin. En storslagen seger för världens alla arbetare och fackliga medlemmar.

 

Kamrater.

Det finns få länder i världen där ekonomin är så monopoliserad som den svenska. Allt som produceras, säljs och levereras ägs och kontrolleras av 15 familjer i Sverige, detta gäller inte bara industriproduktion utan det gäller även utbildning och hälsovård då den numera är  i stor del privatiserad. Dessa 15 familjer kontrollerar ungefär ett börsvärde motsvarande 400 miljarder Euro vilket motsvarar Sveriges BNP 2015.

Låt mig nämna de 4 viktigaste familjerna, ni känner alla till dem och deras verksamhet.

Familjen Wallenberg är den största och viktigaste ägarfamiljen. De kontrollerar företag som ni alla mött och känner till. De viktigaste är Asea Brown Boweri, Atlas Copco, Astra Zeneca, Electrolux/Husqvarna, Investor, Ericsson, Aleris, Stora Enso, SKF, SAAB samt SEB-banken.

Fredrik Lundberg som via Lundbergföretagen kontrollerar företag som Holmen (skogskoncern), Hufvudstaden (fastighetsbolag), Sandvik, Skanska, NCC, SSAB (järnverk), Volvo lastvagnar och Handelsbanken.

Familjen Kamprad är känd över hela världen med sitt möbel- och inredningsföretag IKEA. De har verksamhet över hela världen. Det som är värt att notera när det gäller IKEA är att det inte är ett börsnoterat företag utan det drivs som en stiftelse. Skillnaden mellan ett börsnoterat företag och en stiftelse är att ett börsbolag genom lag är tvingat att öppet redovisa sina årsberättelser däremot behöver en stiftelse aldrig offentligt redovisa sin verksamhet.

Vad vi vet är att företagets ägare Ingvar Kamprad är en av världens 20 rikaste män.

Familjen Bonnier äger och kontrollerar i stort sett allt som har med media att göra i Sverige. Man äger nästan alla dags-, vecko- och månadstidningar. Man kontrollerar all förlagsverksamhet samt all distribution av böcker. Man äger alla biografer i Sverige samt att man även äger Svensk Filmindustri. Genom detta bestämmer familjen vad som skall visas på de svenska biograferna samt vilka filmer som skall spelas in. Man äger också de flesta TV- och radiokanaler förutom Public Service som finns i Sverige.

Detta är den verklighet de svenska arbetarna lever under och präglar naturligtvis all facklig verksamhet i Sverige.

Dessvärre så tillhör den svenska fackliga huvudorganisationen LO (Landsorganisationen) den av CIA skapade ITUC. Detta innebär att den svenska fackliga huvudorganisationen ser som sin huvuduppgift att samarbeta med företag och regeringen för att värna kapitalismen och dess framtid.

Detta i sin tur innebär att Svenska LO tillsammans med de svenska internationella monopolföretagen tecknat ett fackligt huvudavtal. Detta avtal kallas Industriavtalet.

Avtalet kom till 1997 mellan industriföretagen och LO. Avtalstexten innehåller 2 delar. I den första delen av avtalstexten slås det fast att avtalets uppgift är att stärka industrins internationella konkurrenskraft. Enkelt uttryckt betyder det att avtalet skall garantera aktieägarnas profiter, det vill säga parasiternas arbetsfria inkomster.

I avtalets andra del som behandlar förhandlingsordningen står det att Industriavtalet skall vara normgivande för den övriga svenska arbetsmarknaden. I praktiken innebär det att inga andra fackförbund får teckna kollektivavtal som överstiger de nivåer som Industriavtalet anger.

Detta avtal hänger som alla förstår som en våt filt över den svenska arbetarklassen och har naturligtvis skapat starka motsättningar mellan de 14 yrkesförbund som organiserar den svenska arbetarklassen. Industriavtalets främsta beskyddare på den svenska arbetsmarknaden är tyvärr Metallindustriarbetareförbundet som organiserar medlemmarna i gruvor, järnverk och den lätta verkstadsindustrin. Svenska Metall är tyvärr Sveriges största och mest reaktionära industriförbund. Dess motpol kan sägas vara mitt eget förbund, Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Vi erkänner inte Industriavtalets normgivande roll. Det innebär att vi inte bara har att ta strid med våra arbetsköpare utan även inom den fackliga rörelsen.

Så kan det bara bli om man har fackliga organisationer som inte bedriver en korrekt och klassmässig politik.

Detta visade sig mycket tydligt i den avtalsrörelse vi hade våren 2016. När vi hade tagit ut våra medlemmar i strejk för ett nytt kollektivavtal blev vi uppmanade av LO:s ordförande och de svenska arbetsköparnas ordförande i ett offentligt och gemensamt uttalande att genast lägga ned strejken och acceptera industriavtalets norm.

En begäran vi inte brydde oss om utan fullföljde strejken till seger.

 

Kamrater fackföreningsmedlemmar från hela världen!

Jag kan också med glädje och stolthet berätta att vi i samband med WFTU:s generalsekreterare George Mavrikos besök i Sverige 3 – 6 juni 2016 bildade organisationen WFTU:s vänner i Sverige. Vi är ett antal fackliga medlemmar från olika förbund vars målsättning är att lägga grunden för WFTU:s verksamhet i Sverige och övriga Norden. Vi har alla insett att enda möjligheten för arbetarklassen att föra en framgångsrik kamp mot kapitalismens barbari är en klassorienterad och demokratisk fackföreningsrörelse.

Än en gång kamrater.

Tack för att vi fått möjlighet att närvara på denna storslagna kongress.

 

Tack för att Ni lyssnat.

För den svenska delegationen

Lars Lundberg

 

 

 

 

 

 

Speech in english s%e2%80%aapeech-to-the-world-federation-of-trade-unions-17th-congress-from-sweden

Snart börjar Fackliga Världsfederationens (WFTU) 17:e kongress i Sydafrika

sydafrika

Hundratals arbetare från 111 olika länder och alla fem kontinenter anländer snart till Durban, Sydafrika med stor entusiasm för att vara med i den 17:e FVF:s kongress som organiseras i den heroiska Sydafrika. Bland dem är också några arbetare från Sverige.

Tills nu kommer att delta i kongressen:

  • 1.200 fackliga deltagare som representerar olika fackföreningar, fackförbund och konfederationer.
  • Delegaterna och deltagare kommer från 111 olika länder och alla fem kontinenter.
  • 340 kvinnor finns det bland delegaterna.
  • 31% av delegaterna arbetar inom den offentliga sektorn och 69% inom den privata sektorn

FVF vill tacka arbetarklassen i Sydafrika och de kämpande fackföreningar som är värdar för denna internationella fackliga kongress.

Kongressen kommer att bli en stor, demokratisk, öppen, internationalistisk och klassorienterad facklig event.