PAME om byggnadsarbetarnas möte i Danmark

PAME

PAME (Alla arbetares radikala front) från Grekland, medlem i den Fackliga Världsfederationen, hälsar det mötet som Byggnadsarbetarförbundet organiserar i Danmark om situationen för byggnadsarbetare i Danmark och om arbetsförhållanden.

PAME och de radikala delar av fackföreningsrörelsen i Danmark har starka vänskapsband och solidaritet. Speciellt gäller detta, stödet från ungdomarna inom 3F till kampen i Grekland mot den politik som förs mot arbetarklassen.

Läs hela uttalande på engelska med anledning av det fackliga mötet som de danska byggnadsarbetare håller i Danmark.

Letter of PAME to Danish Workers Meeting

Letter of PAME to Danish Workers Meeting