1:a maj 2018: Med Internationalism och Solidaritet!

2018-MAY-DAY-POSTER

1:a maj 2018: Med Internationalism och Solidaritet!

Fackliga Världsfederationen (FVF) och dess mer än 92 miljoner medlemmar över hela världen hyllar, i samband med denna stora dag, alla arbetare som bor, arbetar och kämpar i världens alla hörn. 1:a maj var, är och kommer att vara en ledstjärna för kamperna i går och imorgon trots våra fienders ansatser. Första maj måste vara ett besked om motstånd mot borgarklassen, imperialisterna och deras internationella allianser.

 

Samtidigt påminner arbetarnas blod spilldes i Chicago 1886 oss om vår plikt idag; det påminner oss om att inget erhålles gratis. Alla rättigheter och friheter som erövrats av vår klass har vunnits genom uppoffringar, konflikter och organiserade kamper.

 

Idag, medan tekniska och vetenskapliga framsteg har bidragit till ökningen av välståndet, har levnadsförhållandena för vår klass försämrats. I varje kapitalistiskt land attackerar cheferna de prestationer som vår klass har uppnått: de sveper genom löner, pensioner och social trygghet; de privatiserar allt, de tvekar inte att attackera ens den heliga strejkrätten! Strejk är det mest kraftfulla vapnet vi har i våra händer och vi kommer inte att tillåta någon att begränsa, eller konvertera det till ett dött brev!

 

Samtidigt förbereder de sig intensivt och genomför regionala krig. De banar vägen för nya massakrer som maximerar deras vinster, för nya imperialistiska insatser som kommer att förstöra nationer, sprida folks blod och beröva dem sina naturresurser. Det pågående imperialistiska ingripandet i Libyen och Syrien, den växande aggressionen mot Venezuela, det amerikanska beslutet att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, massakern i Saudiarabien mot Jemen, spänningen på den koreanska halvön är alla indikationer på att multinationella företag har fått nos på nya lönsamhetsområden; och varje gång detta sker går de via dödade arbetare.

 

Under de nuvarande förutsättningarna för kapitalismens djupa ekonomiska kris och en intensiv konkurrens mellan olika imperialistiska centra för att styra nya marknader, är våra mest kraftfulla vapen INTERNATIONALISM och SOLIDARITET. Ingen arbetstagare ska känna sig ensam. Vi måste vi fortsätta med solidaritet och internationalism för att bygga arbetarklassens enhet för att praktiskt genomföra få Karl Marx motto ”proletärer i alla länder förena eder”.

 

I detta sammanhang och på denna årsdag uttrycker FVF sin solidaritet med våra förföljda bröder och systrar, invandrare och flyktingar. Som antingen på grund av imperialistiska kulor eller på grund av fattigdom och elände som genererats av detta system, tvingats lämna sitt hemland. FVF kommer att fortsätta stå på deras sida och kämpa för en värld utan exploatering och flyktingar. Invandrare måste bli en integrerad del av fackföreningarna, förenade med lokala arbetstagare och slåss ihop för löner, rättigheter, mot krig och interventioner.

 

Vi förenar våra röster med det heroiska palestinska folket i sin kamp för att få sitt egna självständiga och demokratiska land.

 

Samtidigt står vi sida vid sida med de kämpande kvinnliga arbetarna, den som lider av dubbelt utnyttjande. FVF:s kvinnliga medlemmar har vid den senaste Världskvinnokongressen i Panama, förklarat högt och tydligt att de kräver lika rättigheter till arbete, samhälle och liv. FVF kämpar också och kommer att fortsätta att kämpa för denna jämlikhet. Samma orientering som vi följer för ungdomarna, eftersom den nya generationen arbetare har till uppgift att hedra de bästa kamptraditionerna från första maj.

 

I år har FVF, genom att sträcka ut sin hand till de som stått upp, meddelat att året blir ett år för facklig utbildning och träning. Vårt syfte är att det nya skiftet av arbetstagare är olydiga, militanta, fiender till klasskompromissen och dess samarbetare. Vi hedrar året för facklig utbildning och uppmanar alla fackföreningar till att bidra till den militanta sanningen och den sanna meningen med första maj för att hedra de offren från arbetarklassen krävdes för den. Genom att vårda det förflutna, vårt minne om vår rörelse, lämnar vi ett arv till morgondagens kamp samtidigt som vi har ett verktyg för framtiden. Det är en skyldighet att känna till historien om vår rörelse.

 

FVF tar ytterligare steg framåt, stärkta och växande. Det är detta som skrämmer våra motståndare. Det budskapet ska vara närvarande i världens alla hörn. På så sätt kommer det inte längre finns en hungrig, avskedad, jagad eller förföljd arbetare. FVF måste vara en ”skyttegrav” för kamp om en framtid utan exploatering av människor. På så sätt kommer visionen från WFTU: s första generalsekreterare Luis Sillant från 1945, att bringas till liv: ”FVF för arbetarna i hela världen!”

 

LÄNGE LEVE FÖRSTA MAJ!

 

Sekretariatet

1maj2018FVF

Vi stödjer demonstrationen den 10 mars 2018 mot höjd pensionsålder och hoten mot strejkrätten.

Fackliga Världsfederation, Sverige kontor stödjer självklart demonstrationen som den stridbara Seko Tunnelbanan arrangerar, den 10 mars 2018  mot höjd pensionsålder och hoten mot strejkrätten.

Vi uppmanar alla arbetare, att stödja och delta i demonstrationen. De frågorna angår alla och Fackliga Världsfederation, Sverige kontor ser detta som en stor attack mot arbetarklassen. LO även denna gång väljer att ställa sig på kapitalets sida.

Affisch 10 mars sekoFlygblad 10 mars

Rör inte pensionsåldern.

1976 beslutade Sveriges riksdag fastställa den allmänna pensionsåldern till 65 år.

 

År 2017, 41 år senare med en närmast gigantisk produktivitetsökning har Sveriges nuvarande socialdemokratiske regering beslutat att höja pensionsåldern från 65 år till 67 år.

Detta innebär att familjen Wallenberg och andra svenska kapitalister bättre skall kunna konkurrera på den internationella marknaden och därför höjer man nu den allmänna pensionsåldern från 65 år till 67 år.

 

Det innebär också att den sk ”rödgröna” regeringen ytterligare genom att stjäla arbetarnas uteblivna inkomster och skänka dessa pengar till börsen ökar på den enorma utsugning som nu sker av lönearbetarna.

 

Vi har de senaste decennierna sett en enorm tillväxt och produktivitetsökning. Stölden av det mervärde som lönearbetarna producerat har därmed ökat på ett närmast lavinartat sätt.

Samtidigt som detta sker så har arbetsköparna skapat en reservarmé av 100 000 tals arbetslösa i syfte att vara lönenedpressande. Fackliga Världsfederationens Sverige kontor protesterar å det skarpaste mot det faktum att samtidigt som arbetsköparna och deras lakejer kräver höjd pensionsålder så förnekas 100 000 tals människor inträde på arbetsmarknaden.

 

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor vill därför uppmana Sveriges alla fackliga medlemmar:

Att kräva sänkt pensionsålder

Att kräva sänkt veckoarbetstid

Att kräva makt över det producerade mervärdet

Rör inte strejkrätten

hamnarbetarforbundet

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor vill å det skarpaste uppmana Sveriges borgerliga regering under det socialdemokratiska partiets ledning att inte införa den planerade inskränkningen av strejkrätten som just nu planeras av den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson.

Fackliga Världsfederationen, WFTU, (World Federation of Trade Union) med 92 miljoner fackliga medlemmar i 120 länder ser mycket allvarligt på de planerade inskränkningarna av arbetarklassens rätt till strejk som just nu planeras av den svenska regeringen.

Bakgrunden till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson förslag och utredningsdirektiv är den arbetsmarknadskonflikt som nu råder i Göteborgs hamn. Göteborgs hamnbolag under den förre socialdemokratiske infrastrukturministern (1996 – 2006) Ulrica Messings ledning har gjort gemensam sak med det privata bolaget APM terminals. De har gemensamt beslutat sig för att en gång för alla knäcka Svenska Hamnarbetare förbundet.

 

Strategin är att vägra Hamnarbetareförbundet att representera sina medlemmar i Göteborgs hamn samt att hamnbolaget vägrar att ingå ett kollektivavtal med Hamnarbetareförbundet utan att i stället teckna ett avtal med Svenska Transportarbetareförbundet. När då Svenska Hamnarbetareförbundet svarat på bolagets förhandlingsvägran helt i enlighet med de arbetsmarknadspolitiska lagar som just nu råder på den svenska arbetsmarknaden har hamnbolaget och APM Terminals vänt sig till Sveriges regering med en hemställan om lagändring. En hemställan som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har hörsammat och därför tillsatt en utredning som skall vara klar senast den 31 maj 2018.

 

Enligt Göteborgs hamnbolag och APM Terminals skall det i lag bli förbjudet att vidta fackliga stridsåtgärder där det redan finns ett kollektivavtal.

 

För att förstå allvaret i denna utredning skall man veta att det på svensk arbetsmarknad är mycket vanligt att företag tecknar flera kollektivavtal. Detta beror på att de svenska fackföreningarna är uppbyggda som yrkesförbund. Ett byggföretag har vanligtvis ett flertal avtal. Ett avtal för städpersonalen, ett för elektrikerna, ett för maskinförarna, ett för glasmästarna, ett för VVS-personalen, ett för byggnadsarbetarna osv. Samma sak gäller industrin.

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson öppnar nu upp med en lagändring där de fackliga organisationerna i lag förbjuds att vidta stridsåtgärder mot arbetsköpare som förhandlingsvägrar. Det i sin tur betyder att en arbetsköpare erbjuds att teckna det kollektivavtal som för stunden är billigast. I praktiken innebär det att ett byggföretag kan teckna ett avtal med Fastighets och därmed enligt lagen vägra att förhandla med Byggnads. Ledningen för Akademiska sjukhuset i Uppsala kan enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson teckna ett avtal med Kommunal för att sedan förhandlingsvägra gentemot Vårdförbundet och Läkarförbundet.

 

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen och vill därmed å det allvarligaste uppmana Sveriges riksdag att omedelbart stoppa utredningen som på ett mycket allvarligt sätt hotar att helt slå sönder den svenska arbetsmarknaden med mycket allvarliga konsekvenser.

Vi vill också ta tillfället i akt att uttrycka vår orubbliga solidaritet med Sveriges hamnarbetare och deras rättmätiga kamp för deras medlemmar.

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor

wftu

 

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor

Manifestation för solidaritet med sophämtarna i Stockholm

Skoudiarides2

Lördagen den 12 augusti många arbetare närvarande på en manifestation i Stockholm, på Medborgaplatsen för solidaritet med sopgubbarna.

Fackliga Världsfederationen skickade en solidaritetshälsning till de kämpande arbetarna. Uttalandet lästes upp på manifestationen.

Många andra fackliga organisationer närvarande såsom SEKO klubb 111 inom Tunnelbanan, SEKO Klubb 124 och andra. Några av talare var Anita Salvén undersköterska, Jannis Konstantis ordförande för SEKO Tunnelbanan och Jan Spanedal, före uppsägningen ordförande för Sophämtarnas miljösektion.

Kampen fortsätter!

Jan Spanedal

Jan Spanedal, före uppsägningen ordförande för Sophämtarnas miljösektion

Jannis Konstantis

Jannis Konstantis, ordförande SEKO Tunnelbanan