1:a maj 2018: Med Internationalism och Solidaritet!

2018-MAY-DAY-POSTER

1:a maj 2018: Med Internationalism och Solidaritet!

Fackliga Världsfederationen (FVF) och dess mer än 92 miljoner medlemmar över hela världen hyllar, i samband med denna stora dag, alla arbetare som bor, arbetar och kämpar i världens alla hörn. 1:a maj var, är och kommer att vara en ledstjärna för kamperna i går och imorgon trots våra fienders ansatser. Första maj måste vara ett besked om motstånd mot borgarklassen, imperialisterna och deras internationella allianser.

 

Samtidigt påminner arbetarnas blod spilldes i Chicago 1886 oss om vår plikt idag; det påminner oss om att inget erhålles gratis. Alla rättigheter och friheter som erövrats av vår klass har vunnits genom uppoffringar, konflikter och organiserade kamper.

 

Idag, medan tekniska och vetenskapliga framsteg har bidragit till ökningen av välståndet, har levnadsförhållandena för vår klass försämrats. I varje kapitalistiskt land attackerar cheferna de prestationer som vår klass har uppnått: de sveper genom löner, pensioner och social trygghet; de privatiserar allt, de tvekar inte att attackera ens den heliga strejkrätten! Strejk är det mest kraftfulla vapnet vi har i våra händer och vi kommer inte att tillåta någon att begränsa, eller konvertera det till ett dött brev!

 

Samtidigt förbereder de sig intensivt och genomför regionala krig. De banar vägen för nya massakrer som maximerar deras vinster, för nya imperialistiska insatser som kommer att förstöra nationer, sprida folks blod och beröva dem sina naturresurser. Det pågående imperialistiska ingripandet i Libyen och Syrien, den växande aggressionen mot Venezuela, det amerikanska beslutet att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, massakern i Saudiarabien mot Jemen, spänningen på den koreanska halvön är alla indikationer på att multinationella företag har fått nos på nya lönsamhetsområden; och varje gång detta sker går de via dödade arbetare.

 

Under de nuvarande förutsättningarna för kapitalismens djupa ekonomiska kris och en intensiv konkurrens mellan olika imperialistiska centra för att styra nya marknader, är våra mest kraftfulla vapen INTERNATIONALISM och SOLIDARITET. Ingen arbetstagare ska känna sig ensam. Vi måste vi fortsätta med solidaritet och internationalism för att bygga arbetarklassens enhet för att praktiskt genomföra få Karl Marx motto ”proletärer i alla länder förena eder”.

 

I detta sammanhang och på denna årsdag uttrycker FVF sin solidaritet med våra förföljda bröder och systrar, invandrare och flyktingar. Som antingen på grund av imperialistiska kulor eller på grund av fattigdom och elände som genererats av detta system, tvingats lämna sitt hemland. FVF kommer att fortsätta stå på deras sida och kämpa för en värld utan exploatering och flyktingar. Invandrare måste bli en integrerad del av fackföreningarna, förenade med lokala arbetstagare och slåss ihop för löner, rättigheter, mot krig och interventioner.

 

Vi förenar våra röster med det heroiska palestinska folket i sin kamp för att få sitt egna självständiga och demokratiska land.

 

Samtidigt står vi sida vid sida med de kämpande kvinnliga arbetarna, den som lider av dubbelt utnyttjande. FVF:s kvinnliga medlemmar har vid den senaste Världskvinnokongressen i Panama, förklarat högt och tydligt att de kräver lika rättigheter till arbete, samhälle och liv. FVF kämpar också och kommer att fortsätta att kämpa för denna jämlikhet. Samma orientering som vi följer för ungdomarna, eftersom den nya generationen arbetare har till uppgift att hedra de bästa kamptraditionerna från första maj.

 

I år har FVF, genom att sträcka ut sin hand till de som stått upp, meddelat att året blir ett år för facklig utbildning och träning. Vårt syfte är att det nya skiftet av arbetstagare är olydiga, militanta, fiender till klasskompromissen och dess samarbetare. Vi hedrar året för facklig utbildning och uppmanar alla fackföreningar till att bidra till den militanta sanningen och den sanna meningen med första maj för att hedra de offren från arbetarklassen krävdes för den. Genom att vårda det förflutna, vårt minne om vår rörelse, lämnar vi ett arv till morgondagens kamp samtidigt som vi har ett verktyg för framtiden. Det är en skyldighet att känna till historien om vår rörelse.

 

FVF tar ytterligare steg framåt, stärkta och växande. Det är detta som skrämmer våra motståndare. Det budskapet ska vara närvarande i världens alla hörn. På så sätt kommer det inte längre finns en hungrig, avskedad, jagad eller förföljd arbetare. FVF måste vara en ”skyttegrav” för kamp om en framtid utan exploatering av människor. På så sätt kommer visionen från WFTU: s första generalsekreterare Luis Sillant från 1945, att bringas till liv: ”FVF för arbetarna i hela världen!”

 

LÄNGE LEVE FÖRSTA MAJ!

 

Sekretariatet

1maj2018FVF

Rör inte pensionsåldern.

1976 beslutade Sveriges riksdag fastställa den allmänna pensionsåldern till 65 år.

 

År 2017, 41 år senare med en närmast gigantisk produktivitetsökning har Sveriges nuvarande socialdemokratiske regering beslutat att höja pensionsåldern från 65 år till 67 år.

Detta innebär att familjen Wallenberg och andra svenska kapitalister bättre skall kunna konkurrera på den internationella marknaden och därför höjer man nu den allmänna pensionsåldern från 65 år till 67 år.

 

Det innebär också att den sk ”rödgröna” regeringen ytterligare genom att stjäla arbetarnas uteblivna inkomster och skänka dessa pengar till börsen ökar på den enorma utsugning som nu sker av lönearbetarna.

 

Vi har de senaste decennierna sett en enorm tillväxt och produktivitetsökning. Stölden av det mervärde som lönearbetarna producerat har därmed ökat på ett närmast lavinartat sätt.

Samtidigt som detta sker så har arbetsköparna skapat en reservarmé av 100 000 tals arbetslösa i syfte att vara lönenedpressande. Fackliga Världsfederationens Sverige kontor protesterar å det skarpaste mot det faktum att samtidigt som arbetsköparna och deras lakejer kräver höjd pensionsålder så förnekas 100 000 tals människor inträde på arbetsmarknaden.

 

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor vill därför uppmana Sveriges alla fackliga medlemmar:

Att kräva sänkt pensionsålder

Att kräva sänkt veckoarbetstid

Att kräva makt över det producerade mervärdet

Rör inte strejkrätten

hamnarbetarforbundet

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor vill å det skarpaste uppmana Sveriges borgerliga regering under det socialdemokratiska partiets ledning att inte införa den planerade inskränkningen av strejkrätten som just nu planeras av den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson.

Fackliga Världsfederationen, WFTU, (World Federation of Trade Union) med 92 miljoner fackliga medlemmar i 120 länder ser mycket allvarligt på de planerade inskränkningarna av arbetarklassens rätt till strejk som just nu planeras av den svenska regeringen.

Bakgrunden till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson förslag och utredningsdirektiv är den arbetsmarknadskonflikt som nu råder i Göteborgs hamn. Göteborgs hamnbolag under den förre socialdemokratiske infrastrukturministern (1996 – 2006) Ulrica Messings ledning har gjort gemensam sak med det privata bolaget APM terminals. De har gemensamt beslutat sig för att en gång för alla knäcka Svenska Hamnarbetare förbundet.

 

Strategin är att vägra Hamnarbetareförbundet att representera sina medlemmar i Göteborgs hamn samt att hamnbolaget vägrar att ingå ett kollektivavtal med Hamnarbetareförbundet utan att i stället teckna ett avtal med Svenska Transportarbetareförbundet. När då Svenska Hamnarbetareförbundet svarat på bolagets förhandlingsvägran helt i enlighet med de arbetsmarknadspolitiska lagar som just nu råder på den svenska arbetsmarknaden har hamnbolaget och APM Terminals vänt sig till Sveriges regering med en hemställan om lagändring. En hemställan som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har hörsammat och därför tillsatt en utredning som skall vara klar senast den 31 maj 2018.

 

Enligt Göteborgs hamnbolag och APM Terminals skall det i lag bli förbjudet att vidta fackliga stridsåtgärder där det redan finns ett kollektivavtal.

 

För att förstå allvaret i denna utredning skall man veta att det på svensk arbetsmarknad är mycket vanligt att företag tecknar flera kollektivavtal. Detta beror på att de svenska fackföreningarna är uppbyggda som yrkesförbund. Ett byggföretag har vanligtvis ett flertal avtal. Ett avtal för städpersonalen, ett för elektrikerna, ett för maskinförarna, ett för glasmästarna, ett för VVS-personalen, ett för byggnadsarbetarna osv. Samma sak gäller industrin.

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson öppnar nu upp med en lagändring där de fackliga organisationerna i lag förbjuds att vidta stridsåtgärder mot arbetsköpare som förhandlingsvägrar. Det i sin tur betyder att en arbetsköpare erbjuds att teckna det kollektivavtal som för stunden är billigast. I praktiken innebär det att ett byggföretag kan teckna ett avtal med Fastighets och därmed enligt lagen vägra att förhandla med Byggnads. Ledningen för Akademiska sjukhuset i Uppsala kan enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson teckna ett avtal med Kommunal för att sedan förhandlingsvägra gentemot Vårdförbundet och Läkarförbundet.

 

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen och vill därmed å det allvarligaste uppmana Sveriges riksdag att omedelbart stoppa utredningen som på ett mycket allvarligt sätt hotar att helt slå sönder den svenska arbetsmarknaden med mycket allvarliga konsekvenser.

Vi vill också ta tillfället i akt att uttrycka vår orubbliga solidaritet med Sveriges hamnarbetare och deras rättmätiga kamp för deras medlemmar.

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor

wftu

 

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor

Fackliga världsfederationens, WFTU, generalsekreterare nekades visum av USA:s regering

Den fackliga världsfederationen (FVF), WFTU, fördömer USA:s regering som har nekat att utfärda inresevisum till USA för FVF:s generalsekreterare George Mavrikos.

mavrikos

FVF:s generalsekreterare har planerat ett besök i USA under mars 2018 för att delta i ett evenemang som ordnas av FN i New York, där han är permanent representant för FVF. Han planerar också att delta som huvudtalare i det årliga mötet för fackförenings-organisationer som är medlemmar i och vänner till FVF, vilket kommer att äga rum samma månad i Los Angeles, USA.

FVF följde proceduren för ESTA (Elektroniskt System för Resegodkännande), men tyvärr höll de ansvariga statliga myndigheterna i USA fast vid sitt negativa svar.

Detta ställningstagande från USA:s utrikesdepartement är antidemokratiskt och syftar till att förhindra fri facklig aktivitet och stärkandet av den militanta fackföreningsrörelsen bland arbetarna i USA. Samtidigt är det en genomtänkt diskriminering av FVF och motsätter sig dess rätt att uppfylla sin roll inom FN, en roll som FVF haft sedan 1945. USA:s regering tycker inte om FVF:s konsekventa antiimperialistiska och antimonopolistiska linje, och anser att den genom antidemokratiska förbud kan stoppa vår internationalistiska verksamhet för de folk som kämpar för att fatta sina egna beslut om sin nuvarande verklighet och sin framtid på ett fritt och demokratiskt sätt. Men de kommer aldrig att klara detta, oberoende av hur många antidemokratiska, rasistiska och diskriminerande åtgärder de tar till mot den internationella militanta fackföreningsrörelsen.

Vi har också vänt oss till USA:s ambassad i Aten utan att få något positivt svar.

Dessutom informerades Greklands utrikesminister, men koalitionsregeringen som består av SYRIZA och högerextrema ANEL varken vill eller kan garantera rätten att fritt resa till USA för grekiska medborgare. Samtidigt har fackföreningsorganisationer i USA skickat ett protestbrev till USA:s utrikesminister, Mr. Tillerson, men fram till idag har ingen lösning hittats.

De ansvariga myndigheterna i USA svarade på alla juridiska aktioner från vår sida för utfärdandet av ett visum att vi skulle ansöka om undantag från systemet med ”terrorresor”.

Dessa handlingar är provocerande och oacceptabla. FVF är en stark, klassorienterad internationell fackföreningsorganisation med 92 miljoner medlemmar i 126 länder över hela världen. Sedan sitt grundande i oktober 1945 och fram till idag är dess historia offentlig och välkänd. FVF har aldrig varit underdånigt mot imperialister eller multinationella företag. Inte heller idag säljer vi ut vår historia.

Samtidigt sätter inreseförbudet för FVF:s generalsekreterare till USA fokus på en ytterligare fråga. Hur är det möjligt för internationella organisationer att vara verksamma i USA, när dess regering slumpmässigt sätter upp antidemokratiska regler och godtyckliga restriktioner för att utfärda visum? Vi inväntar med intresse vilken position de ansvariga instanserna inom Förenta Nationerna ska inta i detta ämne, när USA förbjuder FVF:s lagliga representant att resa in i det land där FN:s högkvarter ligger.

Med utgångspunkt från denna situation begär vi att ett giltigt visum utfärdas för FVF:s generalsekreterare och att all diskriminering av FVF:s kader stoppas.

Vi försäkrar USA:s arbetare, att FVF kommer att stå på deras sida i deras rättvisa kamp, oberoende av alla svårigheter och hinder. Internationalism och solidaritet är arbetarnas och folkens oslagbara vapen.

FVF:s sekretariat
2018-02-09

PROTEST: Visa denial to the WFTU General Secretary by the USA government

cropped-wftu1.gif

 

Lönedumpningen fortsätter!

Capitalismo

Inför den svenska folkomröstningen om EU medlemskapet 1994 ljög det socialdemokratiska partiet tillsammans med LO de svenska arbetarna direkt upp i ansiktet med att EU medlemskapet garanterade att de svenska kollektivavtalen även i framtiden var garanterade.

Det var den första stora lögn som socialdemokraterna tillsammans med LO presenterade för de svenska arbetarna.

Efter ett antal år då den lögnen var på ett synnerligen brutalt sätt avslöjad kände sig kapitalets drängar tvingade att lansera en ny lögn för att lugna en oroande rörelse på landets arbetsplatser.

Därför presenterade SAP tillsammans med LO ett 10 punkts program vid valet 2014. Ett program som utlovade att vid en socialdemokratisk valseger så skulle de svenska kollektivavtalen vara garanterade.

Även den lögnen är nu brutalt avslöjad.

När så EU:s arbetsmarknadsministrar samlades i Luxemburg 13 oktober 2017 så blev resultatet att man överhuvudtaget inte skulle diskutera problemet med transportnäringen däremot skall man inom en 4 års period diskutera problemen inom byggbranschen.

När så Sveriges socialdemokratiske statsminister hade den stora äran att bjuda in Europas 24 stats- och regeringschefer till ett toppmöte i Göteborg den 17 november för att närvara vid ett seminarium beträffande ”Pelaren för sociala rättigheter” presenterades detta som ett steg i EU:s ambition att det inom EU inte skall råda någon lönediskriminering utan principen är lika lön för lika arbete. Detta är en lögn som presenterades för Sveriges och Europas alla arbetare.

Lögnen fortsätter men ändrar skepnad.

FVF:s  Sverige kontor uppmanar Sveriges alla arbetare att resa sig mot den lögnpropagandan.

Kräv sanning.

Kräv att i Sverige gäller svenska kollektiv avtal med oinskränkta fackliga rättigheter.