Fackliga inlägg

Tal från Jannis Konstantis till 1 maj 2016

Arbetare, kamrater, mötesdeltagare,

Jag vill förmedla en kamphälsning från arbetare inom Stockholms Tunnelbanan.

Vi firar även i år, den 1 maj, 130 år sedan våra systrar och bröder demonstrerade och gav sitt blod för 8 timmars arbetsdag. Sedan dess, arbetarklassen i hela världen gav miljontals offer för bättre villkor, bättre arbetsmiljö, löner, pensioner, bättre hälsa, bättre utbildning och bättre liv!

Det är i år 85 år sedan skotten i Ådalen, då fem st arbetare (de flesta kommunister) mördades av den borgerliga staten och många flera skadades. De skyldiga gick fria med socialdemokratins goda minne.

Kapitalet är aldrig nöjda, för att det ligger i kapitalets natur att förtrycka, att suga ut vårt arbete för att det ska ha ännu mer vinst. Kapitalisterna är parasiter som lever på vårt arbete. Vi är den klass, arbetarklassen, som producerar alla rikedomar i världen. Kapitalet finns inte utan arbetare som sliter och producerar allt! Det ska arbetarklassen också ha allt från det som produceras.

Idag i Sverige, ser vi resultatet av det ruttna kapitalistiska system. Jättestora vinster, miljarder kronor för kapitalet, som de senaste åren inte bara nöjer sig med de traditionella branscherna men som också kommit in i utbildning, vård, kultur och överallt som de ser att det finns vinstpotential.

Den fackliga byråkratin inom LO, TCO och SACO nöjer sig med smulorna som faller från kapitalisternas bord och förespråkar på alla sätt, den sociala freden, dvs hur arbetarklassen ska gå på knäna och ge upp, så att borgarklassen ska  få mer vinster och arbetarklassen ska leva i misär.

Vi ser försök till försämringar som görs av kapitalet, deras politiska partier både i center-vänster och höger-vänster skalan, den så kallades borgerliga och vänster samt de högerextrema Sverigedemokraterna som vill splittra arbetarklassen, som alla har som mål att behålla det kapitalistiska systemet. Den fackliga byråkratin allierar sig med kapitalet och de partierna för att inskränka LAS, försämra strejkrätten, minska lönerna med de s k ungdomslönerna osv.

Arbetare, Kamrater, mötesdeltagare,

Fackföreningar ska inte fungera som nu, som arbetsgivarvänliga och/eller regeringsvänliga. Facket ska inte nöja sig med vad konjunkturinstitutet säger om hur höga eller låga våra löner ska vara. De måste utgå från arbetaklassens behov. Våra behov, arbetarklassens är inte detsamma som borgarklassens.

Vad som behövs är en reorganisering av fackföreningsrörelsen, underifrån, för att göra fackföreningar till vad de var tänkta att vara när de bildades, fackföreningar för klassen som kämpar mot kapitalet, den borgerliga staten och dess bundsförvanter och som försvarar arbetarklassen.

I dag finns det alla förutsättningar för fast arbete för alla, med kortare arbetstid, mer fritid, för gratis, offentligt bra hälsovård och utbildning. Att alla människor ska ha rätt till avgiftsfri kultur och idrott. Att man ska ha bostäder för alla i allmänt regi med billiga hyror. Att ha kollektivtrafik i offentlig regi.

Det är detta ruttna system som hindrar allt detta, som vill göra vinster på allt, våra kroppar och allt som vi själva producerar. Därför behövs medvetenhet utöver den vardagliga kampen mot arbetsköparna och staten som stödjer dem måste vi förkasta, störta detta system, kapitalismen, och bygga ett system där allt som produceras tillhör folket.

Vi tänker på alla våra bröder och systrar som genom åren mördades i kampen mot kapitalet, i kampen för ett bättre liv, i kampen för en värld där människans exploatering av människan inte längre finns.

Det bästa sättet att hedra dem är löftet från alla oss att vi ska fortsätta, utan tvivel, enade, kampen till slutet, till segern!
Arbetare, Kamrater, mötesdeltagare

Vi fortsätter som våra bröder och systrar har gjort i den nedblodade maj 1886 i kampen.
Länge leve 1 Maj

Länge leve arbetarklassen i Sverige

Länge leve arbetarklassen i hela världen