Kontakt

Har ni frågor angående Fackliga Världsfederationen eller Fackliga Världssensationens kontor i Sverige?

Vill du bli engagerade som facklig förtroendevald eller som medlem i facket i Sveriges kontor?

Maila oss till fvfsverige@gmail.com

Du kan även följa oss på Twitter

 

FVF:s (WTFU) kontor i Sverige bildades år 2016, och har som uppgift att sprida information om Fackliga Världsfederationen i Sverige och Norden.

FVF:s (WTFU) kontor i Sverige verkar för att:

– Facket måste vara en klasskamporganisation som står emot kapitalet och regeringar.

– Facket måste vara en demokratisk organisation där arbetarklassens intressen ska avgöra i alla frågor.

– Facket måste försvara arbetarklassen och inte kapitalet.

– Facket måste bekämpa imperialism, krig, fattigdom och utsugning av arbetarklassen.

– Främja klasskamp och inte klassamarbete!