Pressmeddelande: Minnestavla över de avlidna arbetarna

arbetsplatsolycka

Fackliga världsfederationen (FVF), på engelska World Federation of Trade Unions, WFTU bildades som en världsfacklig organisation på en kongress i Paris 1945. FVF representerar mer än 92 miljoner arbetare i 126 länder.

I egenskap av internationell klassorienterad fackföreningsrörelse följer vi alltid hur det internationella arbetet går för att trygga en säker och trygg arbetsmiljö.

FVF:s (WTFU) kontor i Sverige har uppmärksammat att bygget av Citybanan i Stockholm under 12 års tid varit den mest olycksdrabbade byggarbetsplatsen i Sverige sedan Sandöbron rasade 1939.

Under byggtiden har inte mindre än sex (6) arbetare mist livet. Under byggtiden rapporterades det till Trafikverket 920 tillbud, 158 olyckor med sjukskrivning som följd samt 6 dödsolyckor.

Inget åtal för brott mot arbetsmiljölagen är väckt.

För att hedra minnet av de som gav sitt liv för Citybanans tillkomst anser FVF att det är ett minimikrav som vi ställer till Trafikverket att en minnestavla med namn och nationalitet sätts upp i samband med en ceremoni på lämplig station, förslagsvis Odenplan.

Med vänliga hälsningar

FVF

FVF:s (WTFU) kontor i Sverige

 

Lars Lundberg                                                                             Jannis Konstantis

 

Samordnare                                                                                Sekreterare

 

Tel: +46706675852                                                                   Tel: +46705116219

 

Mail: fvfsverige@gmail.com

https://fvfsverige.wordpress.com/

Pressmeddelande Citybanan

Bangladesh: Ammoniakläcka i en fabrik orsakade mer än 200 arbetare medicinsk behandling

Fackliga Världsfederationen, World Federation of Trade Union (WFTU) uttrycker sin solidaritet med folket och arbetarrörelsen i Bangladesh, där en explosion vid en kemisk gödningsfabrik orsakade åtminstone 200 arbetare skador som behöver medicinsk behandling efter att giftig gas spreds över stora delar av Bangladesh näst största stad Chittagong.

Denna ”olycka” bevisar ännu en gång på de bristande säkerhetsåtgärder på arbetsplatser i Bangladesh. I alla dessa fall, som ”Rana Plaza” och andra, förlorar arbetare sina liv eftersom hälso- och säkerhetsåtgärder som måste finnas generar mindre vinster för kapitalisterna medan man ser arbetarnas liv som förbrukningsvara.

Vi uppmanar fackföreningsrörelsen i Bangladesh att stärka sin kamp mot orsaken till denna situation, att den klassorienterade fackföreningsrörelsen ska bli ännu större på nationell och internationell nivå, för att möjliggöra en frigörelse av arbetarklassen.

Sekretariatet