Bangladesh: Ammoniakläcka i en fabrik orsakade mer än 200 arbetare medicinsk behandling

Fackliga Världsfederationen, World Federation of Trade Union (WFTU) uttrycker sin solidaritet med folket och arbetarrörelsen i Bangladesh, där en explosion vid en kemisk gödningsfabrik orsakade åtminstone 200 arbetare skador som behöver medicinsk behandling efter att giftig gas spreds över stora delar av Bangladesh näst största stad Chittagong.

Denna ”olycka” bevisar ännu en gång på de bristande säkerhetsåtgärder på arbetsplatser i Bangladesh. I alla dessa fall, som ”Rana Plaza” och andra, förlorar arbetare sina liv eftersom hälso- och säkerhetsåtgärder som måste finnas generar mindre vinster för kapitalisterna medan man ser arbetarnas liv som förbrukningsvara.

Vi uppmanar fackföreningsrörelsen i Bangladesh att stärka sin kamp mot orsaken till denna situation, att den klassorienterade fackföreningsrörelsen ska bli ännu större på nationell och internationell nivå, för att möjliggöra en frigörelse av arbetarklassen.

Sekretariatet

Bangladesh fackliga organisation, BTUC, organiserade en stor arbetardemonstration i Dakka

bangladesh demo

Bangladesh fackliga organisation, BTUC, organiserade en stor arbetardemonstration i Dakka, Bangladesh huvudstad den 14 juni 2016 2016. BTUC kräver bl.a bättre löner, minimum löner, ransoneringssystem samt bättre arbetarvillkor för arbetarklassen och att regeringen ska ratificera ILO konventionerna 87 och 98.