Fackliga Världsfederationens (WFTU) 17:e kongress avslutades

Fackliga Världsfederations (WFTU) kongress avslutades. Kongressen har mycket lyckat och 112 fackliga pratade från podiet. Man tog upp bland annat situationen för facket och arbetarklassen i de olika länderna samt de framsteg som FVF har gjort de senaste fem åren. Den 17:e kongress avslutades med att välja den nya ledningen för FVF och att rösta fram handlingsplanen för åren 2016-2020. Många tusentals arbetare deltog i en avslutningsdemonstration för att hylla FVF:s 17: kongress.

demo-wftu demo-wftu1 demo-wftu2 demo-wftu3 demo-wftu4

Fackliga Världsfederationens (WFTU) kongress är i gång! (uppdateras kontinuerligt)

Här kommer vi rapportera (text och bilder) kort, på svenska och ibland engelska från Fackliga Världsfederationens (WFTU) 17:e kongress

Följ upp live Fackliga Världsfederationens 17:e kongress

http://www.wftucentral.org/the-17th-world-trade-union-congress-kicks-off/

På den 17:e WFTU:s kongress deltar

  • 1.200 fackliga representanter från olika fackföreningar, fackförbund och konfederationer ( 2011 deltog 860 representanter).
  • Delegaterna och deltagare kommer från 111 olika länder och alla fem kontinenter (2011 var med delegater och deltagare från 101 länder).
  • 340 kvinnor finns det bland delegaterna.
  • 31% av delegaterna arbetar inom den offentliga sektorn och 69% inom den privata sektorn

 

Dag 4

I talen fortsätter man att hylla och gratulera George Mavrikos. Han har gjort stort intryck på WFTU och har ofta varit ute på plats för att träffa arbetare världen över.

Tal av representant från WHO, betonar vikten av att samarbeta med fackföreningar för att främja arbetares hälsa och säkerhet. Man ser gärna ett fördjupat samarbete med WFTU för att fortsatt fokusera på arbetares situation.

Cliff Smiths Roofers Union Local 36 möttes med spontana hejjarop och sang när han I sitt tal attackerade regeringen I sitt eget land, USA. Motståndet mot presidentkandidaten Trump är stort bland delegaterna från USA.

Mång talare hyllar de arbetarna i Sydafrika och de som var med och bekämpade Apartheid-systemet.

George Mavrikos meddelar att det under konferensen har inkommit tre nya ansökningar om medlemskap i WFTU.

Första föreningen är United Union of roofers and waterproofers från USA. Andra ansökan kommer från Federation forza radical Angolana från Angola. Det är ett stort steg att en förening från Angola söker medlemskap i WFTU då WFTU på senare år mer och mer har tappat kontakt med just Angola.

Den tredje och sista ansökan kommer från Federation of trade unions of Russia från Ryssland, också detta ett viktigt steg WFTU:s historia då det är första gången som en fackförening från Ryssland söker medlemskap. Sedan tidigare har man medlemmar som organiserar immigrantarbetare i Ryssland.

Delegaterna är eniga om att godta ansökningarna.

Generalsekreteraren för SACP (South African Communist Party) Blade Nzimande intar podiet och pratar om utvecklingen för det sydafrikanska kommunistpartiet. Genom ANC har man genomfört ett stort antal förbättringar för den sydafrikanska befolkningen, bland annat har sett till att många får tillgång till el och vatten för att kunna klara sina dagliga behov. Dock finns det fortfarande mycket kvar att göra. Dagens ekonomi färgas fortfarande mycket av ett kolonialt perspektiv. SACP vill reformera bankväsendet i Sydafrika. Flertalet stora banker är idag aktiva i Sydafrika, dock kommer inte deras tillgångar till gagn för den inhemska befolkningen. SACP vill fortsatt samarbeta med COSATU.

Samtidigt som konferensen pågår är tusentals studenter ute och demonstrerar mot höjda avgifter för de högre utbildningarna.

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress 

Den nordiska delegationen tillsammans med fackliga från RMT facket, Storbrittanien

Den nordiska delegationen tillsammans med fackliga från RMT facket, Storbrittanien

 

 

Dag 3

Rapport från dag 2: Ekonomisk rapport: den ekonomiska situationen i WFTU ser på det stora hela god ut. Dock finns det organisationer som inte betalar sina avgifter. Presidiet uppmanade samtliga medlemsorganisationer att betala in sina avgifter. Flertalet organisationer har inte de ekonomiska resurser som krävs utan bidrar istället till WFTU på andra sätt.

Presidiet gästades under denna dag av Sydafrikas arbetsmarknadsminister Mildred Oliphant som också höll ett tal där hon betonade vikten av att skapa förutsättningar för att kunna ingå kollektivavtal baserade på arbetarnas behov. Vidare gav hon uttryck för att det alltid är arbetare och fattiga som lider mest skada av ohållbara ekonomiska tillväxtplaner.

Efter det uppskattade talet av Sean Hoyle (RMT) hölls en tyst minut för den bortgångne ordföranden för RMT, Bob Crow. Crow spelade en viktig roll i att ansluta RMT till Wftu.

Under eftermiddagen gick de delegater som var röstberättigade till valurnorna för att väja en ny generalsekreterare. De kandidater som kandiderade till posten var den sittande generalsekreteraren George Mavrikos (Grekland) och Etienne Moussavou från Gabon.

Totalt var det 381 registrerade röstande. George Mavrikos fick 356 röster mot 21 Etienne Mossavou. Det innebär att Mavrikos tog hem 94,5% av rösterna och kommer därmed att inneha posten som generalsekreterare fram till 2021.

Utsidan kongresshallen

Utsidan kongresshallen

SACP.s generalsekreterare

SACP.s generalsekreterare

SACP

SACP

Georgios Mavrikos med delegater från arabländer

Georgios Mavrikos med delegater från arabländer

Stod till Palestina

Stod till Palestina

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Flaggor från sydamerikanska fack

Flaggor från sydamerikanska fack

Banderoll från de fransktalande länder i Afrika

Banderoll från de fransktalande länder i Afrika

Affisch mot frihandelsavtal

Affisch mot frihandelsavtal

 

 

Dag 2

Emil, en dansk deltagare tillsammans med kamrater från den brittiska transportfacket RMT

Emil, en dansk deltagare tillsammans med kamrater från den brittiska transportfacket RMT

FVF:s generalsekreterare, Georgios Mavrikos hyllar WFTU-veteranen Eric Mtsali som hissar upp WFTU flaggan.

FVF:s generalsekreterare, Georgios Mavrikos hyllar WFTU-veteranen Eric Mtsali som hissar upp WFTU flaggan.

Martin Pec från Tjeckien

Martin Pec från Tjeckien

Transportbranschens möte under FVF:s kongress

Transportbranschens möte under FVF:s kongress

Presidiet dag 2

Presidiet dag 2

Sean Hoyle, ordförande för det brittiska transportfacket RMT

Sean Hoyle, ordförande för det brittiska transportfacket RMT

Val till generalsekreterare pågår

Val till generalsekreterare pågår

Dag 1

WFTU XVII Kongress 5 – 8 oktober 2016 Durban Sydafrika.

Onsdag 5 oktober 2016

Till WFTUS 17:e kongress har en svensk delegation inbjudits. Delegationen består av 5 personer som representerar SEKO (Tunnelbanan och Väg och Ban), Kommunal (spårvagnen i Göteborg), Byggnads samt en reporter från tidningen Proletären. Den svenska delegationen har inbjudits som observatörer då de fackföreningar de tillhör inte är medlemmar av WFTU.

De ca 1500 delegaterna kommer från alla världsdelar fördelat på 111 länder. Kongressen inleddes med att tal av ordföranden för det sydafrikanska facket COSATU (Congress of South African Trade Unions) som hälsade alla delegater välkomna.

Efter att ordföranden för WFTU, George Mavrikos officiellt öppnat kongressen var det dags för ett tal av Sydafrikas sittande president Jacob Zuma att tilltala församlingen.

Jacob Zuma tackade för det stöd som Sydafrika fått genom WFTU. WFTU har stöttat kampen mot Apartheid. Innan FN fördömde det rasistiska sysetmet i Sydafrika intog WFTU en aktiv roll att bekämpa Apartheid.

WFTU har sedan den 16:e kongressen 2011 ökat antalet medlemmar från 78 miljoner till 92 miljoner, en ökning med 18%.

I de tal som följdes av delegaterna från hela världen stod det klart att den ekonomiska krisen har påverkat arbetare världen över hårt. Kampen om en dräglig tillvaro på arbetsplatserna har hårdnat. WFTU har varit på plats tidigt bland många av de stora demonstrationer och strejker som hållits världen över under de 5 år som gått sedan den förra kongressen.

larsimg_3527img_9541img_3517img_9501

wftu-kongress4

En del av den svenska delegationen

En del av den svenska delegationen

Kongressen är igång

Kongressen är igång

wftu-kongress2

Jacob Zuma, Sydafrikas president som höll ett invigningstal och hälsade alla välkomna

Jacob Zuma, Sydafrikas president som höll ett invigningstal och hälsade alla välkomna