Rör inte strejkrätten

hamnarbetarforbundet

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor vill å det skarpaste uppmana Sveriges borgerliga regering under det socialdemokratiska partiets ledning att inte införa den planerade inskränkningen av strejkrätten som just nu planeras av den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson.

Fackliga Världsfederationen, WFTU, (World Federation of Trade Union) med 92 miljoner fackliga medlemmar i 120 länder ser mycket allvarligt på de planerade inskränkningarna av arbetarklassens rätt till strejk som just nu planeras av den svenska regeringen.

Bakgrunden till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson förslag och utredningsdirektiv är den arbetsmarknadskonflikt som nu råder i Göteborgs hamn. Göteborgs hamnbolag under den förre socialdemokratiske infrastrukturministern (1996 – 2006) Ulrica Messings ledning har gjort gemensam sak med det privata bolaget APM terminals. De har gemensamt beslutat sig för att en gång för alla knäcka Svenska Hamnarbetare förbundet.

 

Strategin är att vägra Hamnarbetareförbundet att representera sina medlemmar i Göteborgs hamn samt att hamnbolaget vägrar att ingå ett kollektivavtal med Hamnarbetareförbundet utan att i stället teckna ett avtal med Svenska Transportarbetareförbundet. När då Svenska Hamnarbetareförbundet svarat på bolagets förhandlingsvägran helt i enlighet med de arbetsmarknadspolitiska lagar som just nu råder på den svenska arbetsmarknaden har hamnbolaget och APM Terminals vänt sig till Sveriges regering med en hemställan om lagändring. En hemställan som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har hörsammat och därför tillsatt en utredning som skall vara klar senast den 31 maj 2018.

 

Enligt Göteborgs hamnbolag och APM Terminals skall det i lag bli förbjudet att vidta fackliga stridsåtgärder där det redan finns ett kollektivavtal.

 

För att förstå allvaret i denna utredning skall man veta att det på svensk arbetsmarknad är mycket vanligt att företag tecknar flera kollektivavtal. Detta beror på att de svenska fackföreningarna är uppbyggda som yrkesförbund. Ett byggföretag har vanligtvis ett flertal avtal. Ett avtal för städpersonalen, ett för elektrikerna, ett för maskinförarna, ett för glasmästarna, ett för VVS-personalen, ett för byggnadsarbetarna osv. Samma sak gäller industrin.

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson öppnar nu upp med en lagändring där de fackliga organisationerna i lag förbjuds att vidta stridsåtgärder mot arbetsköpare som förhandlingsvägrar. Det i sin tur betyder att en arbetsköpare erbjuds att teckna det kollektivavtal som för stunden är billigast. I praktiken innebär det att ett byggföretag kan teckna ett avtal med Fastighets och därmed enligt lagen vägra att förhandla med Byggnads. Ledningen för Akademiska sjukhuset i Uppsala kan enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson teckna ett avtal med Kommunal för att sedan förhandlingsvägra gentemot Vårdförbundet och Läkarförbundet.

 

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen och vill därmed å det allvarligaste uppmana Sveriges riksdag att omedelbart stoppa utredningen som på ett mycket allvarligt sätt hotar att helt slå sönder den svenska arbetsmarknaden med mycket allvarliga konsekvenser.

Vi vill också ta tillfället i akt att uttrycka vår orubbliga solidaritet med Sveriges hamnarbetare och deras rättmätiga kamp för deras medlemmar.

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor

wftu

 

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor

Solidaritetsuttalande från FVF:s europeiska kontor (EUROF) till Guido Lutratrio

Guido Lutrario

EUROF – FVF:s europeiska kontor (WFTU) fördömer de nya attacker mot USB facket i Italien (medlem av FVF).

Den fackliga aktivisten Guido Lutrario, medlem i USB:s nationella styrelse, ansvarig för Lazio regionen, fick en ”muntlig varning” från polismyndigheten i Rom, som anklagar honom för ”våld eller hot om våld… mot den nationella säkerheten”, för att USB och han själv organiserade strejker, demonstrationer osv i Roms region.

EU, de nationella regeringar, polisen och domstolar i multinationella företagens tjänst, attackerar de fackliga- och fri rättigheterna. Det är klart att den utvecklingen har som mål att skrämma arbetarklassen och att öka de begränsningar för fackliga aktiviteter.

EUROF stödjer USB och kamrat Lutrario! Vi blir inte rädda! Vi stärker klassolidaritet och kampen!

Den juridiska häxjakten från Ukrainas regering mot Pierpaolo Leonardi måste upphöra omgående!

Pierpaolo Pierpaolo1

Fackliga världsfederationen, FVF, fördömer Ukrainas regering för kränkningen av de fackliga rättigheter.

FVF som representerar 92 miljoner medlemmar i 120 länder, fördömer den oacceptabla aktionen från Ukrainas regering, att påbörja en juridisk häxjakt, mot Pierpaolo Leonardi, generalsekreterare för USB i Italien, generalsekreterare för Offentliga sektorns branschorganisation inom FVF för ”illegal intrång i Donbass”.

Pierpaolo Leonardi, kom in i Donbass som facklig representat för FVF för att uttrycka sitt solidaritet med Donbass folket, tillsammans med en FVF:s delegation.

Påståendet som Ukrainas regering hävdar att delar av landet är Ukrainas territorium, stämmer inte då  istället kontrolleras de delarna av folket i republiken Lugansk och Donetsk, Därför Ukrainas regering har inte rätt att hävda att FVF bröt mot migrationslagen då man man inte kommit in med tillstånd och visum genom Ukrainas gränser.

FVF fördömer den reaktionära regeringen i Ukraina som stödjer de mycket starka finansintressen som orsakade stor lidelse för folket i Ukraina. Genom offentliga uttalanden, upprop, protestbrev och internationella aktiviteter, FVF uttryckte sin ”upprördhet om de kriminella barbariska handlingar från fascisterna i Ukraina” samt ” ett stort ansvar för de kriminella handlingar ligger på USA, NATO och EU som stödjer och hjälper den fascistiska regeringen i Ukraina”.

Denna häxjakt ska varken skrämma eller stoppa oss, den internationella klassorienterad fackföreningsrörelsen. Den häxjakten ska stärka den internationella solidariteten med folket i Donbass och Lugansk.

FVF protesterar också mot Italiens regering och EU som ännu en gång tar chansen att hjälpa den fascistiska och kriminella regimen i Ukraina, genom att stödja häxjakten mot FVF och fackföreningsaktivisten, Pierpaolo Leonardi.

 

FVF kräver att ärendet avskrivs omedelbart.

Fackliga Världsfederationens Sekretariat 

Källa