Nya demonstrationer från facket i Frankrike idag

Nya stora demonstrationer ägde rum idag i Frankrike mot ”El Khomri” lagen.

Minst 55.000 arbetare demonstrerade i Paris.

Demonstrationer ägde rum också i många andra städer, såsom Marseille, Lyon, Havre, Strasbourg m fl.

Nya manifestationer planeras igen den 5 juli över hela Frankrike.

 

Frankrike: FVF kritiserar polisens våldsamma evakuering av strejkande arbetare i förbränningsanläggning

Frankrike Ivry

Fackliga Världsfederation – FVF, som representerar 92 miljoner arbetare i 126 länder över hela världen kritiserar polisens våldsamma agerande under evakueringen av de strejkande arbetarna på Ivris i Frankrike, Europas största avfallsförbränningsanläggning, samt förbudet att demonstrera den 23 juni i Paris. Arbetarna i Frankrike fortsätter sin kamp mot den antifolkliga lagen, ”El Khomri”.

Regeringens beslut att driva igenom lagen med alla tänkbara medel, visar att regeringen stödjer kapitalets intressen. Det visar att arbetarklassen inte ska ha illusioner om regeringens roll, oavsett om regeringen är socialdemokratisk eller liberal. På alla sätt försvarar kapitalet regeringen.

Den våldsamma evakueringen av anläggningen visar också var gränsen går för deras demokrati. FVF och hela den klassorienterade fackföreningsrörelsen i hela världen visar sin solidaritet med arbetarklassen i Frankrike och uppmanar dem att fortsätta kampen och delta i demonstrationen den 23:e juni.

De 92 miljoner arbetare som är medlemmar i FVF, förenar sin röst, oavsett vilket land de lever i, med våra franska bröders och systrars, i Frankrike mot den politik som stöds av kapitalet, deras regeringar och deras fackföreningar.

Uttalande till stöd för arbetarklassen i Frankrike

CGT CGT1

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, facket som organiserar de anställda som arbetar inom Stockholms tunnelbana i Sverige, uttrycker sin solidaritet till arbetarklassen i Frankrike. Vi stödjer er kamp mot den s k ”travail” lagen. Den innebär bland annat att det blir lättare för arbetsgivaren att avskeda arbetare och inskränker kollektivavtalen. Vi stödjer också er kamp emot andra förslag som attackerar arbetarklassen i Frankrike medan franska staten ger mer ekonomiskt stöd till kapitalet.

Speciellt stödjer vi arbetarna inom energibranschen (FNIC-GGT) och järnvägsanställda som står i första led i kampen.

Detta lagförslag visar att arbetarklassen inte ska ha illusioner om att det spelar någon roll vilken regeringen som finns, socialdemokratisk eller konservativ, Sarkozy förut och Hollande nu, så stödjer de kapitalet och inte arbetarna.

Arbetarklassen måste stå enade mot alla attacker från kapitalet och dess bundsförvanter.

SEKO Tunnelbanan står vid er sida.

 

En för alla och alla för en!

 

För SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

 

 

Ordförande                                           Sekreterare

 

 

Jannis Konstantis                                   Olle Persson