Fackliga världsfederationens, WFTU, generalsekreterare nekades visum av USA:s regering

Den fackliga världsfederationen (FVF), WFTU, fördömer USA:s regering som har nekat att utfärda inresevisum till USA för FVF:s generalsekreterare George Mavrikos.

mavrikos

FVF:s generalsekreterare har planerat ett besök i USA under mars 2018 för att delta i ett evenemang som ordnas av FN i New York, där han är permanent representant för FVF. Han planerar också att delta som huvudtalare i det årliga mötet för fackförenings-organisationer som är medlemmar i och vänner till FVF, vilket kommer att äga rum samma månad i Los Angeles, USA.

FVF följde proceduren för ESTA (Elektroniskt System för Resegodkännande), men tyvärr höll de ansvariga statliga myndigheterna i USA fast vid sitt negativa svar.

Detta ställningstagande från USA:s utrikesdepartement är antidemokratiskt och syftar till att förhindra fri facklig aktivitet och stärkandet av den militanta fackföreningsrörelsen bland arbetarna i USA. Samtidigt är det en genomtänkt diskriminering av FVF och motsätter sig dess rätt att uppfylla sin roll inom FN, en roll som FVF haft sedan 1945. USA:s regering tycker inte om FVF:s konsekventa antiimperialistiska och antimonopolistiska linje, och anser att den genom antidemokratiska förbud kan stoppa vår internationalistiska verksamhet för de folk som kämpar för att fatta sina egna beslut om sin nuvarande verklighet och sin framtid på ett fritt och demokratiskt sätt. Men de kommer aldrig att klara detta, oberoende av hur många antidemokratiska, rasistiska och diskriminerande åtgärder de tar till mot den internationella militanta fackföreningsrörelsen.

Vi har också vänt oss till USA:s ambassad i Aten utan att få något positivt svar.

Dessutom informerades Greklands utrikesminister, men koalitionsregeringen som består av SYRIZA och högerextrema ANEL varken vill eller kan garantera rätten att fritt resa till USA för grekiska medborgare. Samtidigt har fackföreningsorganisationer i USA skickat ett protestbrev till USA:s utrikesminister, Mr. Tillerson, men fram till idag har ingen lösning hittats.

De ansvariga myndigheterna i USA svarade på alla juridiska aktioner från vår sida för utfärdandet av ett visum att vi skulle ansöka om undantag från systemet med ”terrorresor”.

Dessa handlingar är provocerande och oacceptabla. FVF är en stark, klassorienterad internationell fackföreningsorganisation med 92 miljoner medlemmar i 126 länder över hela världen. Sedan sitt grundande i oktober 1945 och fram till idag är dess historia offentlig och välkänd. FVF har aldrig varit underdånigt mot imperialister eller multinationella företag. Inte heller idag säljer vi ut vår historia.

Samtidigt sätter inreseförbudet för FVF:s generalsekreterare till USA fokus på en ytterligare fråga. Hur är det möjligt för internationella organisationer att vara verksamma i USA, när dess regering slumpmässigt sätter upp antidemokratiska regler och godtyckliga restriktioner för att utfärda visum? Vi inväntar med intresse vilken position de ansvariga instanserna inom Förenta Nationerna ska inta i detta ämne, när USA förbjuder FVF:s lagliga representant att resa in i det land där FN:s högkvarter ligger.

Med utgångspunkt från denna situation begär vi att ett giltigt visum utfärdas för FVF:s generalsekreterare och att all diskriminering av FVF:s kader stoppas.

Vi försäkrar USA:s arbetare, att FVF kommer att stå på deras sida i deras rättvisa kamp, oberoende av alla svårigheter och hinder. Internationalism och solidaritet är arbetarnas och folkens oslagbara vapen.

FVF:s sekretariat
2018-02-09

PROTEST: Visa denial to the WFTU General Secretary by the USA government

cropped-wftu1.gif

 

Välbesökt möte med Fackliga Världsfederationen- FVF i Stockholm

Fackliga Världsfederationen – FVF (WFTU på engelska) har för första gången på många år besökt Sverige.

Under lördagens morgon lade FVF:s generalsekreterare Georgios Mavrikos ned en krans vid La Mano, som restes till minne av de mer än 500 svenska antifascister, de allra flesta av dem kommunister, som stred mot Franco:s fascister i Spanien.

La Mano 3

Senare under eftermiddagen deltog Mavrikos i ett möte i centrala Stockholm dit många fackligt förtroendevalda och arbetare från olika branscher kom för att lyssna och för att få veta mer om FVF.

Många som kom på mötet var från bl a kollektivtrafiken, järnvägsbranschen, stora fabriker som Volvo och Scania, från vård, skola och omsorg, kommunanställda, elektriker och byggnadsarbetare.

Georgios Mavrikos, berättade under mötet om FVF:s principer som kortfattat kan sammanfattas i följande punkter:

– Facket måste vara en klasskamporganisation som står emot kapitalet, regeringar och stater.

– Facket måste vara en demokratisk organisation där arbetarklassens intressen ska avgöra i alla frågor.

– Facket måste försvara arbetarklassen och inte kapitalet.

– Facket måste bekämpa imperialism, krig, fattigdom och utsugning av arbetarklassen.

20160604_132534

Efter presentationen följde frågor och en intressant diskussion mellan de förtroendevalda och deltagarna på mötet. Alla var överens om att kampen mot  det så kallade ”klassamarbetet” är viktig. Deltagarna var också överens om att verka för att arbetarklassen ska vara förenad i en klassmässig kamp mot kapitalets attacker.

Innan mötet avslutades beslutades det att bilda en vänförening till FVF. Inledningsvis består föreningen av sju förtroendevalda från olika fackförbund som, inom den närmaste perioden, ska samordna olika aktiviteter och information om FVF.

 FVF:s (WFTU) vänförening i Sverige.

I samband med mötet pågick också en affischutställning med affischer från olika aktiviteter som Fackliga Världsfederationen arrangerade genom åren. Här nedan presenterar vi några av dem.

affisch1 affisch2 affisch3 affisch4 affisch5 affisch6