Solidaritetsuttalande från FVF:s europeiska kontor (EUROF) till Guido Lutratrio

Guido Lutrario

EUROF – FVF:s europeiska kontor (WFTU) fördömer de nya attacker mot USB facket i Italien (medlem av FVF).

Den fackliga aktivisten Guido Lutrario, medlem i USB:s nationella styrelse, ansvarig för Lazio regionen, fick en ”muntlig varning” från polismyndigheten i Rom, som anklagar honom för ”våld eller hot om våld… mot den nationella säkerheten”, för att USB och han själv organiserade strejker, demonstrationer osv i Roms region.

EU, de nationella regeringar, polisen och domstolar i multinationella företagens tjänst, attackerar de fackliga- och fri rättigheterna. Det är klart att den utvecklingen har som mål att skrämma arbetarklassen och att öka de begränsningar för fackliga aktiviteter.

EUROF stödjer USB och kamrat Lutrario! Vi blir inte rädda! Vi stärker klassolidaritet och kampen!