WFTU står på det Italienska folkets sida efter jordbävningen

Fackliga Världsfederationen, World Federation of Trade Unions, (WFTU) informerar världsopinionen och den internationella arbetarklassen och uttrycker sin solidaritet med folket i Italien som ställts inför en stor katastrof, en jordbävning med dödlig utgång. 

Mer än 250 människor miste livet, hundratals människor skadades och många människor tros fortfarande vara begravda under rasmassorna. 

Fackliga Världsfederationen, World Federation of Trade Unions, (WFTU), uttrycker sina kondoleanser till familjerna till de människor som förlorade sina liv.

Fackliga Världsfederationen, World Federation of Trade Unions, (WFTU) följer utvecklingen i regionen och vi uttrycker vårt moraliska stöd och solidaritet med offren och arbetarrörelsen i Italien.

Vi uppmanar den italienska regeringen att omedelbart vidta alla nödvändiga skyddsåtgärder för dem som drabbats av jordbävningen och vidta alla nödvändiga skyddsåtgärder för säkerheten för människorna i Italien.

SEKRETARIATET

Annonser

Solidaritetsuttalande från FVF:s europeiska kontor (EUROF) till Guido Lutratrio

Guido Lutrario

EUROF – FVF:s europeiska kontor (WFTU) fördömer de nya attacker mot USB facket i Italien (medlem av FVF).

Den fackliga aktivisten Guido Lutrario, medlem i USB:s nationella styrelse, ansvarig för Lazio regionen, fick en ”muntlig varning” från polismyndigheten i Rom, som anklagar honom för ”våld eller hot om våld… mot den nationella säkerheten”, för att USB och han själv organiserade strejker, demonstrationer osv i Roms region.

EU, de nationella regeringar, polisen och domstolar i multinationella företagens tjänst, attackerar de fackliga- och fri rättigheterna. Det är klart att den utvecklingen har som mål att skrämma arbetarklassen och att öka de begränsningar för fackliga aktiviteter.

EUROF stödjer USB och kamrat Lutrario! Vi blir inte rädda! Vi stärker klassolidaritet och kampen!