Solidaritet till sophämtarna i Stockholm

De senaste dagarna blossade en konflikt upp för sophämtarna på företaget RenoNorden. Konflikten rör främst två saker: nyckelinventering och sänkta löner.

RenoNorden försöker med en sänkning av lönen på ungefär 10 000 kronor i månaden, samtidigt som det också skulle innebära en arbetstidsförlängning. Man vi alltså sänka lönerna och höja arbetsbördan.

I går beslutade RenoNorden att sophämtarna ska sparkas med så gott som omedelbar verkan och företaget har ägnat dagen åt att hitta nya sophämtare. Detta är strejkbryteri och måste fördömas av alla arbetare!

RenoNordens VD, uttrycker sig cyniskt att arbetarna är överbetalda och de måste skänka sina löner. Att de parasiter, kapitalisterna, som livnäras sig på arbetarnas hårda arbete har mage att kräva att arbetarnas löner ska skänkas är inte annat än en provokation mot hela arbetarklassen.

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor vill härmed uttrycka vårt fullständiga stöd till de kämpande sophämtarna.

En för alla och alla för en!

WFTU i solidaritet med RMT och järnvägsarbetare i Southern Rail

RMT

Fackliga Världsfederationen – World Federation of Trade Unions, ärar transportarbetarna i Londons tunnelbana för deras kamp för rimliga villkor och gratulerar dess fack, RMT Storbritannien, för att organisera en fem dagar lång strejk inom Southern Rail.

Järnvägsarbetare inom Southern Rail kämpar för att rädda sina jobb och för att inte äventyra säkerheten för arbetare och passagerare. Vi uppmanar alla FVF förbund och deras vänner att stödja deras hårda kamp på alla möjliga sätt.

FVF står på järnvägsarbetarnas och RMT:s sida i  kampen för anställningstrygghet och bättre löner. FVF uppmanar alla fackföreningar att ta initiativ till solidaritet med RMT och skicka stödmeddelanden till järnvägsarbetarna.

Saudiarabien: Tusentals indiska arbetare väntar på en tallrik med mat i röran till följd av uppsägningarna i Jeddah

Saudiarabien

Tusentals indiska arbetare väntar på en tallrik med mat vid den indiska ambassaden i Jeddah i samband med den röra som uppstog till följd av uppsägningarna i saudiarabiska företag, framförallt, inom byggsektorn. För närvarande har mer än 3 miljoner indiska arbetare ”fastnat” i Saudiarabien och kan inte täcka sina grundläggande behov eller köpa en biljett för att återvända till sitt land. 800 av dessa arbetare avskedades nyligen av Oger, ett stort byggföretag i Saudiarabien.

Samtidigt har Saudiarabiska arbetare som inte fått betalt i 7 månader av samma företag visat sitt missnöje genom att demonstrera den 30: e och 31 juli utanför Ogers centrala kontor i Jeddah. Demonstrationen var så massiv att alla centrala vägar blockerades och polisen attackerade de kämpade arbetarna.

Fackliga Världsfederationen, World Federation of Trade Unions, följer noga utvecklingen och uppmanar alla arbetare i Saudiarabien oavsett etnicitet att förena sig med den klassorienterade fackföreningsrörelsen.

 

Fackliga Världsfederationen, WFTU, uttrycker sin solidaritet med Kanadas postanställda

canada-post-strike

Fackliga Världsfederation – FVF, som representerar 92 miljoner arbetare i 126 länder över hela världen, deklarerar sin solidaritet med Kanadas arbetarklass och de anställda inom Kanadas Post som står inför en arbetarfientlig attack. Som i Europa även Kanadas regering och de multinationella företagen där slickar sina läppar inför utsikten om stora privatiseringar som är på väg att äga rum.

Kanadas Post, det statliga företaget inom postbranschen i Kanada, kräver stora eftergifter för att behålla pensionerna intakta genom minskning av lönerna, försämring i arbetsvillkor, och service till folket samt genom att lägga ner många postkontor. Detta kombineras med ett försök att krossa facket.  Det pågår en stor kampanj med desinformation från Kanadensiska Postens ledning. Deras mål är att vända folket mot de anställda och deras rättvisa krav. Arbetsgivaren använder sig avsiktligt av lögner för att övertyga folket i Kanada att Kanada Post är ett olönsamt företag. Arbetarklassen i hela världen har erfarenhet av sådana lögner. Lögner som används av alla regeringar och som har som mål att privatisera varje del i den offentliga sektorn.

Vi, från den Fackliga Världsfederationen, WFTU, står tillsammans med de anställda inom Kanadas Post

Frankrike: FVF kritiserar polisens våldsamma evakuering av strejkande arbetare i förbränningsanläggning

Frankrike Ivry

Fackliga Världsfederation – FVF, som representerar 92 miljoner arbetare i 126 länder över hela världen kritiserar polisens våldsamma agerande under evakueringen av de strejkande arbetarna på Ivris i Frankrike, Europas största avfallsförbränningsanläggning, samt förbudet att demonstrera den 23 juni i Paris. Arbetarna i Frankrike fortsätter sin kamp mot den antifolkliga lagen, ”El Khomri”.

Regeringens beslut att driva igenom lagen med alla tänkbara medel, visar att regeringen stödjer kapitalets intressen. Det visar att arbetarklassen inte ska ha illusioner om regeringens roll, oavsett om regeringen är socialdemokratisk eller liberal. På alla sätt försvarar kapitalet regeringen.

Den våldsamma evakueringen av anläggningen visar också var gränsen går för deras demokrati. FVF och hela den klassorienterade fackföreningsrörelsen i hela världen visar sin solidaritet med arbetarklassen i Frankrike och uppmanar dem att fortsätta kampen och delta i demonstrationen den 23:e juni.

De 92 miljoner arbetare som är medlemmar i FVF, förenar sin röst, oavsett vilket land de lever i, med våra franska bröders och systrars, i Frankrike mot den politik som stöds av kapitalet, deras regeringar och deras fackföreningar.

Solidaritet från FVF till arbetarna i TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) i Kolin, Tjeckien.

TPCA Tjeckien strejk

Fackliga Världsfederationen som representerar 92 miljoner arbetare I 126 länder, uttrycker sin solidaritet till arbetarna I TPCA I Tjeckien.

Vi bedömer att arbetarnas krav för bättre löner, bonusar och rättvisa är viktiga. Vi uppmanar arbetarna att fortsätta sin kamp enade med alla arbetare som lider av regeringens och borgarklassens politik. Vi måste göra det klart för dem att vi inte ska bli 21:a hundratalets slavar.

Vi uppmanar alla FVF medlemmar och vänner över hela världen att visa sin solidaritet på alla sätt de kan. Världens arbetare är inte ensamma i kampen. Vi har varandra, vi står enade. Sida vid sida ska vi kämpa till den sista segern, för en värld utan exploatering av människan för människan.

Solidaritetsuttalande från LAB

Solidaritetsuttalande från PAME