Solidaritet från FVF till arbetarna i TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) i Kolin, Tjeckien.

TPCA Tjeckien strejk

Fackliga Världsfederationen som representerar 92 miljoner arbetare I 126 länder, uttrycker sin solidaritet till arbetarna I TPCA I Tjeckien.

Vi bedömer att arbetarnas krav för bättre löner, bonusar och rättvisa är viktiga. Vi uppmanar arbetarna att fortsätta sin kamp enade med alla arbetare som lider av regeringens och borgarklassens politik. Vi måste göra det klart för dem att vi inte ska bli 21:a hundratalets slavar.

Vi uppmanar alla FVF medlemmar och vänner över hela världen att visa sin solidaritet på alla sätt de kan. Världens arbetare är inte ensamma i kampen. Vi har varandra, vi står enade. Sida vid sida ska vi kämpa till den sista segern, för en värld utan exploatering av människan för människan.

Solidaritetsuttalande från LAB

Solidaritetsuttalande från PAME