Fackliga Världsfederation i solidaritet med folket i Turkiet

Fackliga Världsfederationen – FVF (WFTU) uttrycket sin solidaritet med folket I Turkiet och stödjer FVF:s medlems- och vän organisationer i Turkiet.

FVF:s medlems- och vän organisationer i Turkiet, alla radikala fackföreningar, kämpar under svåra omständigheter. De måste bemöta den folk- och arbetarfientlig politik från AKP:s regering och de måste bemöta de reaktionära antidemokratiska metoderna från borgarklassen.

Den absoluta majoriteten av arbetarklassen i Turkiet lever i fattigdom, arbetslösa, oförsäkrade i dagens läge men även i framtiden.

Situationen blir ännu värre för dem efter kuppförsöket och Erdogan-regeringens utnyttjande av densamma.

Turkiet är ett land som aktivt deltar i det imperialistiska kriget i Syrien. Kapitalisterna i Turkiet vill ha en större del av profiterna i detta område. Kapitalisterna i Turkiet vill stärka sin roll som en stark regional makt.

I det komplicerade nätet mellan de interimperialistiska motsättningarna den härskande klassen i Turkiet kämpar enbart för sina egna intressen.

Dessa motsättningar bäddar för att bildabredda de internationella och lokala konflikterna.

Recep Tayyip Erdogan utnyttjar händelserna för att arrestera och avskeda statligt anställda. Fängslande och systematiska förföljelser pågår överallt.

Fackliga Världsfederationen – FVF (WFTU) uppmanar folket i Turkiet att inte bli instängda i de planer och de interimperialistiska motsättningarna, att de stärker klassolidariteten, motverkar statens och kapitalets våld, att de kämpar för arbetarklassens nuvarande behov och för bättre levnads- och arbetarvillkor.

FVF (WFTU) kräver full respekt för fackliga- och demokratiska, fri- och rättigheter.  FVF (WFTU) kräver ett slut på de imperialistiska krig och konflikter inom området samt en upplösning av NATO.

FVF:s Sekretariat

Förbundet för de livsmedels-anställda i Grekland gratulerar till NESTLE arbetarnas seger i Turkiet

Nestle workers Turkiet Nestle workers Turkiet1

Kära kamrater,

Vi gratulerar, Förbundet för de livsmedels-anställda i Grekland (medlem i fackföreningsfronten PAME och den Fackliga Världsfederationen, WFTU) och arbetarna i denna bransch i Grekland, arbetarna i NESTLE- koncernen i Turkiet, som efter elva dagars strejk lyckats teckna ett kollektivavtal.

NESTLE:s taktik kunde inte knäcka er kampanda. Ni visade i praktiken att när arbetarna står enade i kampen, kan ingenting stoppa dem.

Militanta hälsningar

Fackliga Världsfederationen uttrycker sina kondoleanser till Turkiets folk

Istanbul terror

Fackliga Världsfederationen uttrycker sina kondoleanser till Turkiets arbetarklass och folket i Turkiet angående de tragiska händelserna som ägde rum på Istanbuls flygplats den 28:e juni. FVF fördömer sådana brottsliga aktioner.

Militarisering, vapenloppet, krigshetsen och de imperialistiska krig av NATO, USA, EU och de reaktionära regeringar såsom Turkiets föder upp sådana terroristhandlingar.

De krafter som är ansvariga för den ökade imperialistiska aggressionen, interventionens strategi med att destabilisera och kriga 
i många länder kan inte bekämpa terrorismen. Istället drar systemet nytta av situationen och ökar manipulationen och den auktoritära kontrollen på folket. Regeringar ökar den internationella attacken mot demokratiska rättigheter, ökar militariseringen av sociala livet och kriminalisering av arbetar- och folkkamp.

Den antiimperialistiska och antimonopolistiska kampen av arbetarklassen och folkrörelsen som är internationellt och broderlig, kan vara det enda alternativ i varje land, i varje världsdel, för att stoppa exploateringen och de imperialistiska krig, för stabilitet, välstånd och fred åt alla.

Fackliga Världsfederationen, FVF, fördömer Turkiska regeringens gripande av DISK:s generalsekreterare, Arzu Çerkezoğlu

DISK1 DISK2

Fackliga Världsfederationen, FVF som representerar 92 miljoner arbetare över hela världen föredömmer starkt de eskalerade politiska kränkningarna av de fackliga rättigheterna i Turkiet genom den Turiska regeringens gripande av DISKS generalsekreterare.

Kamrat Arzu Çerkezoğlu, arresterades på Istanbuls flygplats, den 17:e juni 2016 när hon skulle flyga till Tyskland av privat angelägenhet. Hon anklagas för att ha förolämpat Turkiets president, Tayip Erdogan, när hon talat på ett möte den 31:a augusti 2016, i Diyarbakir.
WFTU ser mycket allvarligt på den Tuskiska regeringens förtryck utav folkets fackliga rättigheter, och uttrycker därmed sin solidaritet för Turkiets arbetarklass och befolkning i deras kamp för fackliga, sociala och demokratiska rättigheter. Dessa händelser har som mål att skrämma och försvaga arbetarklassen och fackföreningsrörelsen. Dessa händelser måste därför bemötas med en ännu mer organiserad och fast besluten klassorienterad fackföreningsrörelse.


FVF:s sekretariat