Fackliga Världsfederationens (WFTU) 17:e kongress avslutades

Fackliga Världsfederations (WFTU) kongress avslutades. Kongressen har mycket lyckat och 112 fackliga pratade från podiet. Man tog upp bland annat situationen för facket och arbetarklassen i de olika länderna samt de framsteg som FVF har gjort de senaste fem åren. Den 17:e kongress avslutades med att välja den nya ledningen för FVF och att rösta fram handlingsplanen för åren 2016-2020. Många tusentals arbetare deltog i en avslutningsdemonstration för att hylla FVF:s 17: kongress.

demo-wftu demo-wftu1 demo-wftu2 demo-wftu3 demo-wftu4

Fackliga Världsfederationens Verksamhetsberättelse 2011-2016

VB 2011-2016 fvf

 

Här kommer Fackliga Världsfederationens verksamhetsberättelse för åren 2011-2016 på engelska.

Ni kan läsa hela dokumentet här

http://www.wftucentral.org/download/documents/documents%20en/WFTU_Report-of-Action-2011-2016_EN_web.pdf

Möte med det Regionala kontoret för den fransktalande Afrika

I Fackliga Världsfederationens (FVF) – WFTU:s huvudkontor I Aten ägde rum ett möte med det Regionala kontoret för den fransktalande Afrika.

På mötet deltog delegater från Gabon, Elfenbenskusten, Kamerun, Senegal, Burkina Faso och Demokratiska Republiken Kongo.

FVF: s generalsekreterare, Georgios Mavrikos var närvarande på mötet och i hans tal betonade han vikten av den 17:e Fackliga Världsfederationens kongress och Afrikas roll i dess framgång.

Mötet fortsätter med bilaterala kontakter med olika fackliga organisationer som ingår i PAME och med seminarier.

Francophone-Africa1 Francophone-Africa2 Francophone-Africa3 Francophone-Africa4