Fackliga världsfederationens, WFTU, generalsekreterare nekades visum av USA:s regering

Den fackliga världsfederationen (FVF), WFTU, fördömer USA:s regering som har nekat att utfärda inresevisum till USA för FVF:s generalsekreterare George Mavrikos.

mavrikos

FVF:s generalsekreterare har planerat ett besök i USA under mars 2018 för att delta i ett evenemang som ordnas av FN i New York, där han är permanent representant för FVF. Han planerar också att delta som huvudtalare i det årliga mötet för fackförenings-organisationer som är medlemmar i och vänner till FVF, vilket kommer att äga rum samma månad i Los Angeles, USA.

FVF följde proceduren för ESTA (Elektroniskt System för Resegodkännande), men tyvärr höll de ansvariga statliga myndigheterna i USA fast vid sitt negativa svar.

Detta ställningstagande från USA:s utrikesdepartement är antidemokratiskt och syftar till att förhindra fri facklig aktivitet och stärkandet av den militanta fackföreningsrörelsen bland arbetarna i USA. Samtidigt är det en genomtänkt diskriminering av FVF och motsätter sig dess rätt att uppfylla sin roll inom FN, en roll som FVF haft sedan 1945. USA:s regering tycker inte om FVF:s konsekventa antiimperialistiska och antimonopolistiska linje, och anser att den genom antidemokratiska förbud kan stoppa vår internationalistiska verksamhet för de folk som kämpar för att fatta sina egna beslut om sin nuvarande verklighet och sin framtid på ett fritt och demokratiskt sätt. Men de kommer aldrig att klara detta, oberoende av hur många antidemokratiska, rasistiska och diskriminerande åtgärder de tar till mot den internationella militanta fackföreningsrörelsen.

Vi har också vänt oss till USA:s ambassad i Aten utan att få något positivt svar.

Dessutom informerades Greklands utrikesminister, men koalitionsregeringen som består av SYRIZA och högerextrema ANEL varken vill eller kan garantera rätten att fritt resa till USA för grekiska medborgare. Samtidigt har fackföreningsorganisationer i USA skickat ett protestbrev till USA:s utrikesminister, Mr. Tillerson, men fram till idag har ingen lösning hittats.

De ansvariga myndigheterna i USA svarade på alla juridiska aktioner från vår sida för utfärdandet av ett visum att vi skulle ansöka om undantag från systemet med ”terrorresor”.

Dessa handlingar är provocerande och oacceptabla. FVF är en stark, klassorienterad internationell fackföreningsorganisation med 92 miljoner medlemmar i 126 länder över hela världen. Sedan sitt grundande i oktober 1945 och fram till idag är dess historia offentlig och välkänd. FVF har aldrig varit underdånigt mot imperialister eller multinationella företag. Inte heller idag säljer vi ut vår historia.

Samtidigt sätter inreseförbudet för FVF:s generalsekreterare till USA fokus på en ytterligare fråga. Hur är det möjligt för internationella organisationer att vara verksamma i USA, när dess regering slumpmässigt sätter upp antidemokratiska regler och godtyckliga restriktioner för att utfärda visum? Vi inväntar med intresse vilken position de ansvariga instanserna inom Förenta Nationerna ska inta i detta ämne, när USA förbjuder FVF:s lagliga representant att resa in i det land där FN:s högkvarter ligger.

Med utgångspunkt från denna situation begär vi att ett giltigt visum utfärdas för FVF:s generalsekreterare och att all diskriminering av FVF:s kader stoppas.

Vi försäkrar USA:s arbetare, att FVF kommer att stå på deras sida i deras rättvisa kamp, oberoende av alla svårigheter och hinder. Internationalism och solidaritet är arbetarnas och folkens oslagbara vapen.

FVF:s sekretariat
2018-02-09

PROTEST: Visa denial to the WFTU General Secretary by the USA government

cropped-wftu1.gif

 

Annonser

Lönedumpningen fortsätter!

Capitalismo

Inför den svenska folkomröstningen om EU medlemskapet 1994 ljög det socialdemokratiska partiet tillsammans med LO de svenska arbetarna direkt upp i ansiktet med att EU medlemskapet garanterade att de svenska kollektivavtalen även i framtiden var garanterade.

Det var den första stora lögn som socialdemokraterna tillsammans med LO presenterade för de svenska arbetarna.

Efter ett antal år då den lögnen var på ett synnerligen brutalt sätt avslöjad kände sig kapitalets drängar tvingade att lansera en ny lögn för att lugna en oroande rörelse på landets arbetsplatser.

Därför presenterade SAP tillsammans med LO ett 10 punkts program vid valet 2014. Ett program som utlovade att vid en socialdemokratisk valseger så skulle de svenska kollektivavtalen vara garanterade.

Även den lögnen är nu brutalt avslöjad.

När så EU:s arbetsmarknadsministrar samlades i Luxemburg 13 oktober 2017 så blev resultatet att man överhuvudtaget inte skulle diskutera problemet med transportnäringen däremot skall man inom en 4 års period diskutera problemen inom byggbranschen.

När så Sveriges socialdemokratiske statsminister hade den stora äran att bjuda in Europas 24 stats- och regeringschefer till ett toppmöte i Göteborg den 17 november för att närvara vid ett seminarium beträffande ”Pelaren för sociala rättigheter” presenterades detta som ett steg i EU:s ambition att det inom EU inte skall råda någon lönediskriminering utan principen är lika lön för lika arbete. Detta är en lögn som presenterades för Sveriges och Europas alla arbetare.

Lögnen fortsätter men ändrar skepnad.

FVF:s  Sverige kontor uppmanar Sveriges alla arbetare att resa sig mot den lögnpropagandan.

Kräv sanning.

Kräv att i Sverige gäller svenska kollektiv avtal med oinskränkta fackliga rättigheter.

WFTU Statement on the Strike of Maritime Workers in Gothenburg

The World Federation of Trade Unions representing 92 million workers in all the five continents expresses its solidarity to the maritime workers in Gothenburg, Sweden and their fair demands.

We appeal to the working class of Sweden and we call them to stand on the side of the maritime workers and their organizations in their struggle for their rights.

The Maritime Workers went on strike and demand:
• Trade union rights and freedoms
• Respect to the collective agreements
• Stop to the threatening of sick and older workers
• Health and Safety measures in the Workplace
• Respect to the right of work permits and holidays
We fully support their demands against the administration of APM Terminals.

In Sweden, like everywhere else in Europe and the world the Workers’ Rights are considered as Economic loss. We call our colleagues in Sweden to keep up and strengthen their struggle united for their rights, that’s the only way for the working class to be victorious.

The Secretariat

Besök på FVF:s huvudkontor i Grekland

FVF:s  Sveriges kontorbesökte FVF:s huvudkontor i Aten, Grekland förra veckan mellan den 16-19 november.

Vi deltog den 16 november på en kransnedläggning på Tekniska Högskolan tillsammans med andra bl a grekiska fackliga organisationer, till minne för alla studenter och arbetare som deltog och kämpade mot militärdiktaturen i Grekland mellan 1967-1974.

tekniska-hogskolan tekniska-hogskolan1 tekniska-hogskolan2 tekniska-hogskolan3

 

Den 17 november träffade vi, FVF:s generalsekreterare, Georgios Mavrikos och lite senare en del av PAMEs ledning. PÅ mötet med FVF:s generalsekretaren diskuterades verksamheten i Sverige och i Norden och vad FVF:s Sveriges kontor ska göra för att man ska göra FVF mer känd bland arbetarklassen och hur ska vi stödja arbetarna och de radikala krafterna inom facket.

mote-fvf mote-fvf1

På eftermiddag deltog vi i en imponerade stor antiimperialistisk demonstration för att hedra kampen mot militärdiktaturen samt för att visa att dåtidens paroller är lika aktuellt idag mot fascismen och imperialismen.

demo-17-november

Den 18 november var vi på en studiebesök i Pireus, där bygger man en förläggning av tunnelbanan och vi besökte arbetsplatsen. Vi träffade det lokala byggfacket och vi hade mycket intressanta diskussioner med de förtroendevalda och arbetarna på arbetsplatsen.

pireus1 pireus2

Den 19 november innan vi skulle flyga tillbaka till Sverige hann vi delta i PAME:s kongress som ägde rum den 19-20 november med tusentals delegater och ett 40 tal fackliga organisationer från hela världen.

pame-kongresspame-kongress1 pame-kongress2 pame-kongress3 pame-kongress4

Vi deltog också vid en till kransnedläggning vid kommun Kessariani, där en monument för den internationella arbetsklassen finns, som FVF har tagit initiativ att bygga upp tillsammans med kommunledningen.

fvf-monument fvf-monument1monument-fvf

Vi har rest tillbaka med många bra intryck från vårt studiebesök. Vi kommer att använda denna erfarenhet för att stärka den klassorienterade fackföreningsrörelsen och göra Fackliga Världsfederation (FVF-WFTU) mer känd för arbetarklassen som jobbar och bor i Sverige.

 

Rapport från WFTU:s 17e kongress 4 – 8 oktober 2016, Durban, Sydafrika.

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress

Lars Lundberg

Lars Lundberg

 

Historik.

Den första internationella fackliga sammanslutningen bildades 1920 i Rom och fick namnet Kristna fackföreningsinternationalen. Dessa fackföreningar var starkt påverkade av fascismen och Benito Mussolini. Deras inställning var att ett harmoniskt och starkt samhälle bara kan byggas genom ett samarbete mellan arbete och kapital samt med vördnad av den katolska kyrkan De kom allmänt att kallas för de Gula fackföreningarna.  De var verksamma i Europa och lades ner 2006 då de gick samman med Fria Fackföreningsinternationalen. Nuvarande ITUC

WFTU bildades med generalsekreteraren George Mavrikos egna ord från avslutningsceremonin i Sydafrika ”När Sovjetunionen och dess ärorika Röda Arme befriat Europa från det nazistiska oket 1945 bildades WFTU på en kongress i Paris under temat Aldrig mera krig”

Fria Fackförenings Internationalen FFI bildades 1949 på initiativ från USA och dess fackliga centralorganisation AFL-CIO. Därmed splittrades WFTU i två delar och kom sedan att beskrivas som den kommunistiska internationalen och FFI som den socialdemokratiska. Detta är en grov och missvisande förenkling men passade USA imperialismen och dess lakejer utmärkt för att splittra den klassorienterade arbetarrörelsen.

ITUC Internationell Trade Union Confederation, bildades 2006 genom en sammanslagning av FFI och den katolska internationalen. Svenska LO är med i ITUC. I samband med bilandet av ITUC kom man också att använda sig av huvudparollen ”Decent Work” En god sammanfattning av klassamarbetslinjen. Var tyst och snäll.

ITUC beskrivs av WFTU i officiella sammanhang som den Gula fackföreningen.

 

Den 17e kongressen

Kongressen bestod av 1200 ombud från 111 länder.

Kongressen präglades av WFTU:s stora framgångar under kongressperioden. Medlemstalet har under kongressperioden ökat från 78 miljoner medlemmar till 92 miljoner. Nämnas kan att för första gången sedan splittringen 1949 har WFTU i dag inte mindre än 3 medlemsorganisationer i USA. Nya medlemmar kommer även från Brasilien,

Palestina, Angola, Ryssland och Peru. WFTU:s ställning i Asien, Latinamerika med Karibien och Afrika tycks vara mycket stark. Indien är imponerande inte minst av att man har så många kvinnor på ledande poster inom Indiens enorma fackföreningsrörelse. Men även i andra länder som Bangladesh och Nepal. När det gäller Nepal kan nämnas att delar av deras delegation tre man med en fotograf klättrat upp på världens högsta berg Mount Everest och på bergets topp blivit fotograferade med en WFTU fana. Från Karibien kan också noteras att en delegat från Guadeloupe sökte upp oss svenskar och berättade att deras hemland en gång varit en svensk koloni och centrum för slavhandel. Sveriges intressen på ön övertogs 1815 av Frankrike.

WFTU har fortsatt dålig representation i Japan, Australien och Nord Europa. Franska CGT lämnade 2006 WFTU men är nu glädjande nog på väg tillbaka och det på kongressen fanns en stark delegation från Frankrike.

Den dåliga representationen i nord Europa är naturligtvis förklaringen till WFTU:s stora intresse för den svenska vänföreningen.

Emil Olsen Danmark och undertecknad ingick i kongressens presidium vid öppningsceremonin och resten av första kongressdagen.

 

Organisatoriskt.

Kongressens första gästtalare var en representant från den Allkinesiska fackföreningsrörelsen med 300 miljoner medlemmar. De är inte medlemmar i WFTU men ville ändå framföra sina varmaste hälsningar till kongressen och önskade kongressen all framgång i sitt viktiga arbete. Kongressen gästades också av Syd-Afrikas president Jacob Zuma, Sydafrikas arbetsmarknadsminister, representanter från olika FN organ såsom världshälsoorganisationen WHO, ILO samt Sydafrikas kommunistiska partis ordförande Blade Nzimmnade.

Kongressens schema var mycket ”tajt” förhandlingar i stora plenisalen varje dag mellan 09.00 – 19.30 med paus för lunch mellan 14.00 och 16.00. Detta innebar att det var svårt att genomföra enskilda överläggningar mellan de olika nationella delegationerna. Några gick dock att genomföra vi träffade bl a det brittiska transportfacket RMT och dess ordförande Sean Hoyle. Vi hade även samtal med den starka delegationen från USA och blev informerad om klasskampen i USA. Det mesta de berättade för oss var sådana nyheter vi aldrig hört talas om i Sverige bl a om den strejkvåg som just nu sker i USA. Vi fick också kunskap om det faktum att USA:s poliser så ofta och gärna skjuter ihjäl afroamerikaner. Betydligt vanligare än vad vi trott. Vid enskilda samtal med fackföreningsledare från arabvärlden framgick mycket tydligt att kriget i Syrien bara kan avslutas genom att terrorismen i Syrien slås ut. Därmed uttalade man sitt stöd för den syriska regeringen. När den sk ”Arabiska våren” skulle kommenteras av en fackföreningsledare från Egypten sade han kort och gott följande: Vilken vår.

Vi hade även en nordiska träff där vi beslutade oss för att bilda ett nordiskt nätverk.

Vi var representanter från Sverige, Norge och Danmark. Som en första gemensam uppgift bestämde vi att det måste bli att utöka kontaktnätet till att omfatta även Finland och Island.

Att få äran och glädjen av att delta på en världskongress med WFTU är lite som att betrakta som ”en gång i livet upplevelse”

 

Den svenska delegationen.

Den svenska delegationen bestod av:

Lars Lundberg Gävle Byggnadsarbetare, delegationsledare

Hans Pollak Göteborg SEKO

Jan Strömqvist Göteborg Kommunal

Olle Persson Stockholm SEKO

 

Lars Lundberg

Fackliga Världsfederationens (WFTU) 17:e kongress avslutades

Fackliga Världsfederations (WFTU) kongress avslutades. Kongressen har mycket lyckat och 112 fackliga pratade från podiet. Man tog upp bland annat situationen för facket och arbetarklassen i de olika länderna samt de framsteg som FVF har gjort de senaste fem åren. Den 17:e kongress avslutades med att välja den nya ledningen för FVF och att rösta fram handlingsplanen för åren 2016-2020. Många tusentals arbetare deltog i en avslutningsdemonstration för att hylla FVF:s 17: kongress.

demo-wftu demo-wftu1 demo-wftu2 demo-wftu3 demo-wftu4

Fackliga Världsfederationens (WFTU) kongress är i gång! (uppdateras kontinuerligt)

Här kommer vi rapportera (text och bilder) kort, på svenska och ibland engelska från Fackliga Världsfederationens (WFTU) 17:e kongress

Följ upp live Fackliga Världsfederationens 17:e kongress

http://www.wftucentral.org/the-17th-world-trade-union-congress-kicks-off/

På den 17:e WFTU:s kongress deltar

  • 1.200 fackliga representanter från olika fackföreningar, fackförbund och konfederationer ( 2011 deltog 860 representanter).
  • Delegaterna och deltagare kommer från 111 olika länder och alla fem kontinenter (2011 var med delegater och deltagare från 101 länder).
  • 340 kvinnor finns det bland delegaterna.
  • 31% av delegaterna arbetar inom den offentliga sektorn och 69% inom den privata sektorn

 

Dag 4

I talen fortsätter man att hylla och gratulera George Mavrikos. Han har gjort stort intryck på WFTU och har ofta varit ute på plats för att träffa arbetare världen över.

Tal av representant från WHO, betonar vikten av att samarbeta med fackföreningar för att främja arbetares hälsa och säkerhet. Man ser gärna ett fördjupat samarbete med WFTU för att fortsatt fokusera på arbetares situation.

Cliff Smiths Roofers Union Local 36 möttes med spontana hejjarop och sang när han I sitt tal attackerade regeringen I sitt eget land, USA. Motståndet mot presidentkandidaten Trump är stort bland delegaterna från USA.

Mång talare hyllar de arbetarna i Sydafrika och de som var med och bekämpade Apartheid-systemet.

George Mavrikos meddelar att det under konferensen har inkommit tre nya ansökningar om medlemskap i WFTU.

Första föreningen är United Union of roofers and waterproofers från USA. Andra ansökan kommer från Federation forza radical Angolana från Angola. Det är ett stort steg att en förening från Angola söker medlemskap i WFTU då WFTU på senare år mer och mer har tappat kontakt med just Angola.

Den tredje och sista ansökan kommer från Federation of trade unions of Russia från Ryssland, också detta ett viktigt steg WFTU:s historia då det är första gången som en fackförening från Ryssland söker medlemskap. Sedan tidigare har man medlemmar som organiserar immigrantarbetare i Ryssland.

Delegaterna är eniga om att godta ansökningarna.

Generalsekreteraren för SACP (South African Communist Party) Blade Nzimande intar podiet och pratar om utvecklingen för det sydafrikanska kommunistpartiet. Genom ANC har man genomfört ett stort antal förbättringar för den sydafrikanska befolkningen, bland annat har sett till att många får tillgång till el och vatten för att kunna klara sina dagliga behov. Dock finns det fortfarande mycket kvar att göra. Dagens ekonomi färgas fortfarande mycket av ett kolonialt perspektiv. SACP vill reformera bankväsendet i Sydafrika. Flertalet stora banker är idag aktiva i Sydafrika, dock kommer inte deras tillgångar till gagn för den inhemska befolkningen. SACP vill fortsatt samarbeta med COSATU.

Samtidigt som konferensen pågår är tusentals studenter ute och demonstrerar mot höjda avgifter för de högre utbildningarna.

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress 

Den nordiska delegationen tillsammans med fackliga från RMT facket, Storbrittanien

Den nordiska delegationen tillsammans med fackliga från RMT facket, Storbrittanien

 

 

Dag 3

Rapport från dag 2: Ekonomisk rapport: den ekonomiska situationen i WFTU ser på det stora hela god ut. Dock finns det organisationer som inte betalar sina avgifter. Presidiet uppmanade samtliga medlemsorganisationer att betala in sina avgifter. Flertalet organisationer har inte de ekonomiska resurser som krävs utan bidrar istället till WFTU på andra sätt.

Presidiet gästades under denna dag av Sydafrikas arbetsmarknadsminister Mildred Oliphant som också höll ett tal där hon betonade vikten av att skapa förutsättningar för att kunna ingå kollektivavtal baserade på arbetarnas behov. Vidare gav hon uttryck för att det alltid är arbetare och fattiga som lider mest skada av ohållbara ekonomiska tillväxtplaner.

Efter det uppskattade talet av Sean Hoyle (RMT) hölls en tyst minut för den bortgångne ordföranden för RMT, Bob Crow. Crow spelade en viktig roll i att ansluta RMT till Wftu.

Under eftermiddagen gick de delegater som var röstberättigade till valurnorna för att väja en ny generalsekreterare. De kandidater som kandiderade till posten var den sittande generalsekreteraren George Mavrikos (Grekland) och Etienne Moussavou från Gabon.

Totalt var det 381 registrerade röstande. George Mavrikos fick 356 röster mot 21 Etienne Mossavou. Det innebär att Mavrikos tog hem 94,5% av rösterna och kommer därmed att inneha posten som generalsekreterare fram till 2021.

Utsidan kongresshallen

Utsidan kongresshallen

SACP.s generalsekreterare

SACP.s generalsekreterare

SACP

SACP

Georgios Mavrikos med delegater från arabländer

Georgios Mavrikos med delegater från arabländer

Stod till Palestina

Stod till Palestina

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Flaggor från sydamerikanska fack

Flaggor från sydamerikanska fack

Banderoll från de fransktalande länder i Afrika

Banderoll från de fransktalande länder i Afrika

Affisch mot frihandelsavtal

Affisch mot frihandelsavtal

 

 

Dag 2

Emil, en dansk deltagare tillsammans med kamrater från den brittiska transportfacket RMT

Emil, en dansk deltagare tillsammans med kamrater från den brittiska transportfacket RMT

FVF:s generalsekreterare, Georgios Mavrikos hyllar WFTU-veteranen Eric Mtsali som hissar upp WFTU flaggan.

FVF:s generalsekreterare, Georgios Mavrikos hyllar WFTU-veteranen Eric Mtsali som hissar upp WFTU flaggan.

Martin Pec från Tjeckien

Martin Pec från Tjeckien

Transportbranschens möte under FVF:s kongress

Transportbranschens möte under FVF:s kongress

Presidiet dag 2

Presidiet dag 2

Sean Hoyle, ordförande för det brittiska transportfacket RMT

Sean Hoyle, ordförande för det brittiska transportfacket RMT

Val till generalsekreterare pågår

Val till generalsekreterare pågår

Dag 1

WFTU XVII Kongress 5 – 8 oktober 2016 Durban Sydafrika.

Onsdag 5 oktober 2016

Till WFTUS 17:e kongress har en svensk delegation inbjudits. Delegationen består av 5 personer som representerar SEKO (Tunnelbanan och Väg och Ban), Kommunal (spårvagnen i Göteborg), Byggnads samt en reporter från tidningen Proletären. Den svenska delegationen har inbjudits som observatörer då de fackföreningar de tillhör inte är medlemmar av WFTU.

De ca 1500 delegaterna kommer från alla världsdelar fördelat på 111 länder. Kongressen inleddes med att tal av ordföranden för det sydafrikanska facket COSATU (Congress of South African Trade Unions) som hälsade alla delegater välkomna.

Efter att ordföranden för WFTU, George Mavrikos officiellt öppnat kongressen var det dags för ett tal av Sydafrikas sittande president Jacob Zuma att tilltala församlingen.

Jacob Zuma tackade för det stöd som Sydafrika fått genom WFTU. WFTU har stöttat kampen mot Apartheid. Innan FN fördömde det rasistiska sysetmet i Sydafrika intog WFTU en aktiv roll att bekämpa Apartheid.

WFTU har sedan den 16:e kongressen 2011 ökat antalet medlemmar från 78 miljoner till 92 miljoner, en ökning med 18%.

I de tal som följdes av delegaterna från hela världen stod det klart att den ekonomiska krisen har påverkat arbetare världen över hårt. Kampen om en dräglig tillvaro på arbetsplatserna har hårdnat. WFTU har varit på plats tidigt bland många av de stora demonstrationer och strejker som hållits världen över under de 5 år som gått sedan den förra kongressen.

larsimg_3527img_9541img_3517img_9501

wftu-kongress4

En del av den svenska delegationen

En del av den svenska delegationen

Kongressen är igång

Kongressen är igång

wftu-kongress2

Jacob Zuma, Sydafrikas president som höll ett invigningstal och hälsade alla välkomna

Jacob Zuma, Sydafrikas president som höll ett invigningstal och hälsade alla välkomna